Dades econòmiques exercici 2015

dades econòmiques 2015 Les dades s’han extret dels comptes anuals de la Fundació Ulls del món corresponents a l’exercici 2015 sotmesos a auditoria externa per part de la firma GM Auditors.

Veure Comptes anuals 2015 auditats i aprovats pel Patronat d’Ulls del món

Comptes anuals d’exercicis anteriors

Comptes anuals 2014 auditats

Comptes anuals 2013 auditats 

Comptes anuals 2012 auditats 

Comptes anuals 2011 auditats 

Pressupost 2017

El passat 22 de febrer de 2017 el Patronat de la Fundació va aprovar, en sessió ordinària i per unanimitat, el pressupost per a 2017.

La Fundació té previst ingressar 1.711.253 euros a llarg de l’any 2017, dels quals el 53% de fons públics i el 47% de fons privats. Pel que fa a l’execució, Ulls del món té previst destinar el 80% dels recursos als programes d’actuació, mentre que l’11% es traduirà en campanyes de captació de fons i el 9% es destinarà a la gestió administrativa de la Fundació.

Veure Pressupost 2017