Dona boliviana Un dels objectius de la Fundació és aportar una millora en les condicions de vida de les dones a Bolívia, i per això col·laborem estretament amb la Coordinadora de la Dona d’aquest país. Una xarxa d’institucions formada per 21 organitzacions no governamentals d’àmbit nacional que, des de 1984, genera processos d’interaprenentatge, recerca i comunicació i desenvolupa estratègies d’incidència política per influir en un canvi de les condicions de vida de les dones.

Dins d’aquest marc, Ulls del món ha signat un conveni amb una de les associacions afiliades a la coordinadora, Dones en Acció, una ONG creada el 1996 per un grup d’activistes amb la principal missió de promoure la restitució dels drets de les dones víctimes de violència de gènere. L’objectiu d’aquest conveni se centra a desenvolupar accions de capacitació i sensibilització, donar atenció oftalmològica i proporcionar cirurgia de cataractes de manera diferenciada a les dones.

La nostra missió: comprometre’ns i treballar amb les entitats locals per reduir els problemes oftalmològics i promoure l’accés de les dones a l’atenció ocular.

El programa Ulls de Bolívia està finançat per Fundació SACYR, IMASA, FOAL, AGORA, Light for the world, Repsol i Técnicas Reunidas