El passat dilluns 12 de Gener, el patronat de la fundació va celebrar, a la seu de Barcelona, la seva primera reunió de l’any. En aquesta sessió s’ha aprovat el pressupost anual i les línies d’actuació per aquest any.

Per aquest 2018 Ulls del món ha definit tres grans reptes: l’apoderament local, l’accés a zones rurals, i l’educació en salut ocular, des de la perspectiva de gènere.

Des dels seus inicis, Ulls del món ha volgut formar els equips locals en salut ocular per, a mig termini deixar en les seves mans la gestió i la implementació dels projectes, i d’aquesta manera aconseguir el seu apoderament. Aquest 2018 es preveu un avanç significatiu en diferents sentits: al Sàhara la implementació dels projectes passarà a estar en mans d’una tècnica sahrauí, mentre que a Moçambic i Bolívia s’incorporaran oftalmòlegs locals.

Per fer més accessible la salut ocular, la fundació aquest any vol continuar expandint, encara més, la seva activitat a les zones rurals dels països en els que actua; especialment a Mali i a Moçambic.

Però per reduir la ceguesa evitable al món, a més de fomentar l’apoderament local i facilitar l’accés a la salut ocular, cal promoure l’educació, la formació dels professionals locals de tots els nivells i, per això, aquest any Ulls del món invertirà en educació sobre salut ocular en més de 100 escoles de primària, i les dotarà de materials òptics i oftalmològics.

Així mateix, l’educació sobre salut ocular que la Fundació realitza i seguirà realitzant s’orientarà des de la perspectiva de gènere. De fet, la incorporació de la política de gènere en les accions d’Ulls del món va ser una de les línies d’actuació que el Patronat va valorar molt positivament.

Per assolir tots aquests objectius, Ulls del món aquest any destinarà 716.093 euros als programes de cooperació, 133.598 euros a la sensibilització, i 30.010 euros a la implementació de la política de gènere. La fundació preveu que ingressarà 1.201.395 euros, diners que aniran destinats a obrir els ulls al món.

Patronat reunit