Els objectius del Pla estratègic d’Ulls del Món són:

Pla Estratègic 2015-2019 complet.