Ulls de Bolívia 2016: Millora de la salut ocular de la població boliviana 

En el marc del Programa 2014-2017

Àmbit geogràfic

Bolívia, oficialment Estat Plurinacional de Bolívia, situat al centre-oest d’Amèrica del Sud, compta amb una població de prop de 10,1 milions d’habitants. La seva superfície comprèn diferents espais geogràfics com la Serralada dels Andes, l’Altiplano, l’Amazònia, els Plans de Moxos i el Chaco, sent així un dels països amb major biodiversitat al món.

Políticament, es constitueix com un estat plurinacional, que es divideix en 9 departaments. Sucre és la capital i seu de l’òrgan judicial, mentre que La Paz és la seu dels òrgans executiu, legislatiu i electoral.

Problemàtica ocular

La prevalença de la ceguesa al país és de l’1%, sent major a l’altiplà, on el 50% dels cecs ho són per cataractes. Els errors refractius afecten el 38% dels estudiants, que necessiten usar ulleres. El glaucoma és la primera causa de ceguesa irreversible, representant el 30% del total de casos de ceguesa reportats per l’Institut Bolivià de Ceguesa. A més, d’acord a dades del Ministeri de Salut, es considera que el 12% de la població té diabetis, amb 15.000 cecs per aquesta causa per no haver estat referits oportunament pels assistents sanitaris a consultes oftalmològiques.

L’Institut Nacional d’Oftalmologia, creat el 1970, s’ha convertit en un centre de referència oftalmològica a nivell nacional. La resta del país només compta amb consultes oftalmològiques a les principals ciutats i medicina privada o sistemes d’assegurança social destinats a un sector específic de la població.

D’acord a l’últim cens 2015 de la Societat Boliviana d’Oftalmologia, a Bolívia hi ha un total aproximat de 214 oftalmòlegs legalment reconeguts, concentrats en els principals nuclis de població: La Paa, Cochabamba i Santa Cruz. Cal tenir en compte que aquesta dada no considera els oftalmòlegs bolivians que van estudiar a Cuba. Actualment, el Ministeri de Salut està estudiant els mecanismes per a que puguin ser acreditats com a especialistes a Bolívia.

Pel que fa al personal d’APS, amb excepció del municipi d’El Alto, el departament de La Paz i 9 centres de salut a Tarija, hi ha un total desconeixement en la salut ocular. D’una banda, els recursos humans no compten amb la capacitació tècnica suficient, i de l’altra, no disposen dels mitjans necessaris per a una consulta ocular de primer nivell.

Al desembre de 2015 es va conformar l’àrea de salut ocular en el Ministeri de Salut, i es pretén que en 2016, l’àrea faci viable l’aprovació del Pla Nacional de Salut Ocular, inexistent fins ara. Aquest pla permetrà organitzar els aspectes relatius a la salut oftalmològica a Bolívia, posant més èmfasi en prioritzar l’accés a la salut ocular de la població vulnerable -que majoritàriament es concentren a les zones rurals del país-, millori la capacitació dels recursos humans, tant d’especialitat com del primer nivell d’atenció i contingui accions de promoció i prevenció cap a la salut ocular -entre els aspectes més destacables-.

Població beneficiària

Els beneficiaris indirectes del projecte son el personal local capacitat, 85 sanitaris formats en salut ocular, i les famílies vinculades a les persones ateses per aquests professionals, així com els familiars de les persones assistents a les sessions de prevenció i informació.

La població beneficiària directa són aquelles persones amb problemes oculars que siguin ateses pel personal de salut ocular i les que hagin rebut informació de salut ocular en activitats d’IEC. Es calcula que a al llarg de l’any 2016, siguin beneficiades aproximadament 40.442 persones.

Dona gran a una consulta d’oftalmologia

Contraparts

Ministeri de Salut i Esports de Bolívia

Institut Nacional d’Oftalmologia (INO)

Societat Boliviana d’Oftalmologia (SBO)

Servei Departamental de Salut (SEUS) La Paz

Comitè Nacional de Salut Ocular i Lluita Contra la Ceguesa (CNSOyLCC)

Govern Departamental de Tarija

Hospital Sant Joan de Déu de Tarija

Descripció projecte

El projecte Millora de la salut ocular de la població a l’Estat Plurinacional de Bolívia, pretén garantir un dels drets humans reconeguts per l’ONU: el dret a la salut, en concret la ocular.

El projecte busca millorar les condicions de salut ocular a nivell de tot el país a través de:

– Un acompanyament continu al Ministeri de Salut en el desenvolupament de plans i polítiques públiques de salut oftalmològica o en la conformació d’una àrea/unitat específica;

– Impulsar accions pera aque el Comitè Nacional de Salut Ocular i Lluita Contra la Ceguesa (CNSOyLCC) assumeixi un paper protagonista i de lideratge en el camp de la salut ocular, en ser part del mateix Ministeri de Salut. Aquest comitè va ser creat el 2013 amb el suport d’Ulls del món.

– Que l’Institut Nacional d’Oftalmologia (INO) millori la seva capacitat d’infraestructura, atenció i de cirurgia, facilitant l’atenció oftalmològica a població desfavorida, millorant la qualitat formativa dels recursos humans principalment en el camp de cirurgies de cataractes i l’accés de la població més desfavorida a aquestes cirurgies.

– Àmplies accions de difusió sobre els bons hàbits de salut ocular i drets dels pacients, portats endavant pel mateix Ministeri de Salut.

– Començar a replicar el projecte d’El Alto en altres parts del país, en aquest cas en els departaments de Tarija i Oruro.

– Incrementar el nombre de municipis a la zona rural del departament de la Paz, els centres de salut estiguin capacitats per donar un oportú diagnòstic, tractament i/o referència oftalmològica.

 Objectius

Objectiu general: Millora de les condicions de la salut de la població a l’Estat Plurinacional de Bolívia

Objectiu específic: Millora de la salut ocular de la població boliviana

Principals activitats previstes

 • Elaboració del pla nacional de salut ocular al CNSOyLCC, amb participació del Ministeri de Salut i seguiment per a la seva aprovació
 • Col·laboració a personal del Ministeri de Salut per a l’elaboració de la llei d’òptica i optometria i seguiment per a la seva aprovació.
 • CNSOyLCC organitza i participa a reunions amb les autoritats ministerials (Ministre i viceministre de Salut) per coordinar i comunicar les activitats del Comitè.
 • Ulls del món assigna un personal al CNSOyLCC, responsable de les activitats, sota dependència del Ministeri de Salut
 • Disseny entre l’INO, Ministeri de Salut i membres del CNSOyLCC d’un cronograma anual per donar atenció oftalmològica en comunitat
 • Gestió de la Fundació amb els municipis, perquè realitzin els tràmits administratius i assumeixin les despeses de l’equip oftalmològic que es desplaci per atenció ocular al seu municipi.
 • Dotació de medicaments oftalmològics bàsics per part de la Fundació per donar atenció ocular en les atencions en comunitat per part de l’INO.
 • Organització amb els membres del CNSO d’almenys 12 cursos de sensibilització, dirigits específicament als residents de l’INO.
 • Els municipis envien notes de sol·licitud d’atenció oftalmològica al Ministeri de Salut, INO i al CNSOyLCC.
 • Personal de la Fundació acompanya al personal d’INO en el seu desplaçament per donar atenció oftalmològica en comunitat.
 • Personal de la Fundació i treball social de l’INO, fan seguiment per donar suport en el desplaçament dels pacients que necessitin atenció quirúrgica de cataractes.
 • Capacitació en oftalmologia bàsica per part de l’INO, al personal d’APS del centre de salut del municipi
 • Xerrades de salut ocular als estudiants i capacitació en presa d’agudesa visual al 100% de professors a l’escola assignada pel municipi.
 • Formació teòrica en oftalmologia bàsica amb enfocament SAFCI en els centres de salut rurals del departament de la Paz, a càrrec dels especialistes oftalmòlegs destinats a la zona rural.
 • Dotació medicaments oftalmològics bàsics per a atenció ocular durant la capacitació pràctica d’APS i Involucrar els responsables de salut municipals, perquè integrin en les seves activitats accions de prevenció de malalties oculars.
 • Xerrades educatives de salut ocular als estudiants i Capacitació en presa d’agudesa visual a professors d’unitats assignades pel municipi.
 • IEC amb la població de referència del centre de salut rural a través de: xerrades, entrevistes radials, ús de megàfon, participació en fires de salut, etc.
 • Dotació d’una òptica a la Governació del Departament de la Paz.
 • Compartir i difondre la línia de base amb el Ministeri de Salut
 • Coordinar amb els membres del CNSOyLCC per gestionar 5 sessions del diplomat de cirurgies de cataractes, docència a càrrec d’oftalmòlegs internacionals
 • Organització de la visita de tres oftalmòlegs per a que formin a oftalmòlegs i residents al diplomat de cirurgies de cataractes i dotació
 • Difusió del diplomat a través de mitjans de difusió massiva per a la convocatòria de pacients d’escassos recursos.
 • Avaluació del diplomat conjuntament amb el CNSO i el INO.
 • Lobby a l’interior del CNSOyLCC, per a que es destinin recursos a la contractació d’un consultor i dissenyi un pla de IEC de salut ocular
 • Disseny de materials IEC sobre els bons hàbits de salut ocular i drets d’atenció dels pacients, en coordinació amb personal del Ministeri de Salut.
 • Organitzar conjuntament amb el Ministeri de Salut i el CNSOyLCC campanyes de sensibilització sobre els bons hàbits de salut ocular i drets d’atenció dels pacients.
 • Distribució de materials d’IEC als pacients atesos a l’INO i població en general, a través de mitjans informàtics, premsa, ràdio, televisió, etc.
 • Membres del CNSOyLCC, donen entrevistes en ràdio i televisió almenys una vegada per trimestre, difonent els bons hàbits de salut ocular.
 • Organització d’una comissió formativa d’oftalmologia
 • Formació teòrica i pràctica en oftalmologia bàsica amb enfocament SAFCI a 8 centres de salut rurals del departament de Tarija i dotació
 • Xerrades educatives de salut ocular als estudiants i capacitació en presa d’agudesa visual a professors de les unitats educatives assignades per la Governació.
 • Dotació de material IEC i accions de prevenció amb la població

Termini d’execució

Gener-desembre 2016

Pressupost inicial

251.169 €

Finançament

Fundació Repsol, CBM, Fundació ONCE per a Llatinoamèrica – FOAL, Light for the World, Técnicas Reunidas, Premi DKV, INESE i Sacyr