Els objectius del Pla Estratègic d’Ulls del món són:

Pla Estratègic 2015-2019. (PDF)