Estratègia d'educació transformadora i per a la justícia global

Estratègia d’educació transformadora i per a la justícia global 2019-2021 (PDF)