En enero llegó una nueva caravana de ayuda humanitaria a los campamentos de población refugiada de Tindouf. Material óptico imprescindible que se envió desde las delegaciones de Ojos del mundo en Catalunya y Euskadi, en 72 cajas que contenían diferentes equipos y fungibles: lámparas de hendidura, láser yag, proyectores, oftalmoscopios, biómetro, campímetro, equipo de vídeo para el diagnóstico, monturas, lentes, gafas de presbicia… Todo este material se depositó en el almacén del Departamento de Oftalmología, desde donde se va gestionando su distribución a los talleres y consultas que se encuentran en los hospitales regionales de cada wilaya.

La llegada de todo este material coincidió con las campañas de revisiones que se realizan en las escuelas de primaria, una actividad que cuenta con la participación de optometristas, auxiliares de óptica, enfermeras escolares de los centros y profesorado. En estas revisiones se detectan errores refractivos que se pueden corregir con la prescripción de gafas graduadas. También si existen patologías oculares, para las que se receta medicación o se derivan al especialista. Y en los casos que se necesita terapia visual (parches o ejercicios motores), se lleva a cabo su corrección junto con un plan de trabajo con la familia del niño o niña para realizar el seguimiento.

Otra actividad que ha tenido lugar en la zona por parte de la Fundación ha sido la reactivación del taller óptico del Hospital de Rabuni. Tras su rehabilitación, Ojos del mundo proporcionó el material y la instalación de los equipos necesarios para ponerlo en marcha y que los profesionales locales, optometristas y auxiliares de taller del Ministerio de Salud Pública, puedan realizar montajes de gafas diariamente con todas las garantías.

 

____________________

 

Material gehiago eta eskoletan azterketa gehiago Saharako kanpamenduetan

Urtarrilean, laguntza humanitarioko karabana berri bat iritsi zen Tindoufeko errefuxiatuen kanpamenduetara. Munduko Begiak erakundeak Katalunian eta Euskadin dituen ordezkaritzetatik bidali zen ezinbesteko material optikoa, hainbat ekipo eta suntsikorrak zituzten 72 kutxatan: arraildura-lanparak, yag laserra, proiektagailuak, oftalmoskopioak, biometroa, kanpimetroa, diagnostikorako bideo-ekipoa, muntak, lenteak, presbizia-betaurrekoak… Material hori guztia Oftalmologia Sailaren biltegian utzi zen, eta handik kudeatzen da wilaya bakoitzeko eskualde-ospitaleetan dauden tailer eta kontsultetarako banaketa.

Material hori guztia Lehen Hezkuntzako eskoletan egiten diren berrikuspen-kanpainekin batera iritsi zen. Jarduera horretan optometristek, optikako laguntzaileek, ikastetxeetako eskola-erizainek eta irakasleek parte hartzen dute. Berrikuspen horietan errefrakzio-akatsak antzematen dira, eta betaurreko graduatuen preskripzioarekin zuzen daitezke. Baita begietako patologiak badaude ere, eta horietarako medikazioa errezetatzen bada edo espezialistarengana bideratzen badira. Eta ikusmen-terapia behar den kasuetan (adabakiak edo ariketa motorrak), hura zuzentzen da, haurraren familiarekin lan egiteko plan batekin batera, jarraipena egiteko.

Fundazioak gune horretan egin duen beste jarduera bat Rabuniko Ospitaleko tailer optikoa berraktibatzea izan da. Errehabilitatu ondoren, Munduko Begiakek beharrezko materiala eman zuen, bai eta martxan jartzeko behar ziren ekipoak instalatu ere, tokiko profesionalek, optometristek eta Osasun Publikoko Ministerioko tailerreko laguntzaileek egunero betaurrekoak muntatu ahal izan ditzaten berme guztiekin.