Al gener va arribar una nova caravana d’ajuda humanitària als campaments de població refugiada de Tindouf. Material òptic imprescindible que es va enviar des de les delegacions d’Ulls del món a Catalunya i Euskadi, en 72 caixes que contenien diferents equips i fungibles: llums de fenedura, làser yag, projectors, oftalmoscopis, biòmetre, campímetre, equip de vídeo per a la diagnosi, muntures, lents, ulleres de presbícia… Tot aquest material es va dipositar al magatzem del Departament d’Oftalmologia, des d’on es va gestionant la seva distribució als tallers i consultes que es troben als hospitals regionals de cada wilaya.

L’arribada de tot aquest material va coincidir amb les campanyes de revisions que es realitzen a les escoles de primària, una activitat que compta amb la participació d’optometristes, auxiliars d’òptica, infermeres escolars dels centres i professorat. En aquestes revisions es detecten errors refractius que es poden corregir amb la prescripció d’ulleres graduades. També si existeixen patologies oculars, per les quals es recepta medicació o es deriven a l’especialista. I en els casos en què es necessita teràpia visual (pegats als ulls o exercicis motors), es du a terme la seva correcció juntament amb un pla de treball amb la família del nen o nena per realitzar el seguiment.

Una altra activitat que ha tingut lloc a la zona per part de la Fundació ha estat la reactivació del taller òptic de l’Hospital de Rabuni. Després de la seva rehabilitació, Ulls del món va proporcionar el material i la instal·lació dels equips necessaris per posar-lo en marxa i que els professionals locals, optometristes i auxiliars de taller del Ministeri de Salut Pública, hi puguin realitzar muntatges d’ulleres diàriament amb totes les garanties.