Obrint els ulls al món

Benvinguda

La Fundació Ulls del món és una organització sense ànim de lucre que lluita contra la ceguesa evitable, que és aquella que es pot prevenir o curar, en alguns dels territoris més vulnerables del món.

Retornar la visió a les persones és el primer pas perquè puguin veure-hi un futur a les seves vides. I també una altra manera de combatre la pobresa: mirant-la als ulls.