La Fundació Ulls del món és una organització sense ànim de lucre que lluita contra la ceguesa evitable, que és aquella que es pot prevenir o curar, en alguns dels territoris més vulnerables del món.
Retornar la visió a les persones és el primer pas perquè puguin veure un futur a les seves vides. I també una altra manera de combatre la pobresa: mirant-la als ulls.