María ha passat sis mesos en els campaments de refugiats sahrauís i ens agradaria conèixer més aquesta experiència professionalment i personalment.

No és la primera vegada que formes part d’una comissió en el terreny, des de quan col·labores amb la Fundació? Com va començar la teva col·laboració?

Vaig començar a col·laborar com a voluntària en projectes de cooperació internacional en oftalmologia l’any 2010 a Guinea Bissau amb diverses entitats. I amb la Fundació vaig iniciar la meva col·laboració en els campaments l’any 2015.

Per què vas decidir viatjar als campaments de refugiats i refugiades sahrauís?

Coneixia el conflicte des de fa anys i estava en contacte amb l’Associació de Suport al Poble Sahrauí de Zamora, la qual em va animar en la meva primera estada en els CRS.

Quina ha estat la teva tasca principal als campaments? Quines altres feines has hagut de fer un cop allà que no havies previst?

La implementació del projecte ha permès la capacitació del personal sanitari en oftalmologia. Concretament, la transferència de coneixements, la millora en la utilització dels aparells de consulta i la presa de decisions. També s’ha contribuït amb un reforç institucional del Departament d’Oftalmologia.

En exercir com a metge en una àrea amb mancances, les meves labors no són només les d’oftalmòloga, sinó que participes en l’assistència sanitària de tothom que ho necessita.

Quina problemàtica principal has trobat per desenvolupar les labors de formació i d’assistència? S’han aconseguit els objectius previstos?

En general l’equip de treball i la població han col·laborat d’una manera satisfactòria per al bon desenvolupament del projecte i potser el principal inconvenient ha estat l’idioma. En els campaments es parla un dialecte de l’àrab i això suposa, de vegades, dificultats per a l’enteniment i transmissió d’informació a la població.

No obstant això, els objectius s’han aconseguit d’una manera satisfactòria, ja que no només s’ha donat assistència a un volum de població major al previst inicialment, sinó que s’ha millorat d’una manera molt notable la capacitació en oftalmologia dels recursos humans locals, de manera que aquests puguin treballar d’una manera més autònoma d’ara endavant.

Una vegada complerta la vostra missió, els i les professionals formats seran capaços i capaces d’assistir els pacients dels campaments de manera autònoma? Amb quines dificultats poden trobar-se?

La dificultat principal a la qual hauran de seguir enfrontant-se és la complexa patologia ocular en els campaments juntament amb l’escassetat de mitjans de què disposen.

Com definiries la realitat d’aquesta zona pel que fa a salut ocular?

El desert del Sàhara és probablement un dels llocs del món amb major incidència i prevalença de patologia ocular, a causa de diversos factors que coexisteixen. Entre ells, la situació geogràfica per l’elevada incidència de llum solar en un dels majors deserts del planeta; la inexistència d’assistència permanent en oftalmologia, malgrat les comissions periòdiques que es desplacen sobre terreny; la manca d’educació sanitària; la falta de desenvolupament del sistema sanitari; i finalment l’adveniment de noves malalties com la diabetis.

És una novetat per al programa d’Ulls del Sàhara que una oftalmòloga estigui tants mesos en terreny. Creus que 6 mesos són suficients per dur a terme la labor?

Des del meu punt de vista caldria implementar el projecte amb un temps superior, ja que la formació del personal sanitari requereix un període de com a mínim alguns anys.

Com valores aquesta experiència en l’àmbit personal? Tornaries a repetir-la?

Ha estat un dels millors projectes en els quals he tingut l’ocasió de col·laborar, ja que m’ha permès enfocar-me en línies de treball amb major dedicació, com és la formació del personal sanitari, la patologia crònica i el reforç institucional. Al mateix temps, m’ha permès formar part de la societat local i conèixer i comprendre la cultura i l’àrea en millor mesura. Segueixo interessada a poder continuar amb aquest projecte en els pròxims anys, ja que les estades perllongades són les que permeten la millora en salut visual a llarg termini.

Podries definir amb 3 paraules el que representa per a tu la labor de la Fundació?

Salut, visual, global.

D’aquesta experiència, hi ha alguna cosa que t’hagi marcat especialment?

La gran confiança dipositada en el projecte per part de la població, de manera que ens han considerat un referent en salut visual a l’àrea.

 

Grup de pacients sahrauís i col·laboradors Revisió d'ulls