Qui és el responsable del tractament de les dades?
El responsable és la Fundació Privada Ulls del món, amb CIF G62627450 i domicili social al carrer Tamarit, 144-146, entl. 2a, 08015 Barcelona.

Qui és el delegat de protecció de dades?
És la persona designada per protegir les dades personals a la Fundació Ulls del món. Sempre podràs contactar-hi a l’adreça dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902877192.

Com hem obtingut les teves dades de caràcter personal?
Les hem obtingut mitjançant les relacions prèvies que has tingut amb la Fundació Privada Ulls del món, per les relacions que mantens actualment amb l’entitat, o bé per la teva condició de soci o sòcia, voluntari o voluntària, per haver estat donant, haver participat en alguna de les nostres campanyes, o bé perquè has sol·licitat que et trametem informació promocional de les nostres activitats, campanyes i iniciatives.

Quines dades personals tractem?
Depenent del tipus  de relació que mantinguis amb la Fundació Privada Ulls del món podem tractar les dades següents:

 • Nom
 • Cognoms
 • DNI
 • Edat
 • Sexe
 • Idioma de preferència
 • Correu electrònic
 • Telèfon
 • Adreça postal
 • Aportació econòmica/compra realitzada

A més, si ens les has facilitat voluntàriament, també podem tenir les dades següents:

 • Estudis
 • Nombre de fills
 • Estat civil
 • Ocupació

Així mateix, t’informem que tractarem aquelles dades addicionals que voluntàriament ens facilitis durant les futures relacions i interaccions que mantinguis amb Ulls del món, incloent-t’hi les que ens aportis mitjançant una xarxa social o una aplicació. Aquestes dades depenen de la teva pròpia configuració de privacitat, ús de la xarxa social o aplicació, així com de les polítiques de privacitat pròpies de cada xarxa social o aplicació, per la qual cosa et recomanem que les llegeixis amb atenció abans de facilitar-nos dades a través d’aquestes xarxes socials o aplicacions.

Per a què tractem les teves dades personals?
Per complir amb la nostra missió de lluitar contra la ceguesa evitable en territoris vulnerables del món, tractem les dades dels nostres socis i sòcies, donants, voluntaris i voluntàries i contactes per a les finalitats següents:

 • Enviar informació sobre la Fundació Ulls del món via correu electrònic, correu postal, telèfon i SMS fins i tot quan la nostra relació hagi acabat, llevat que manifestis el contrari.
 • Demanar donatius, increments de quota i altres tipus de participació (firmar campanyes, compres, etc.).
 • Convidar a actes o esdeveniments que organitzi la Fundació Ulls del món.
 • Enviar certificats fiscals, si cal.
 • Sol·licitar la col·laboració de personal voluntari per fer activitats a la seu de la Fundació o en el terreny.
 • Fer enquestes de satisfacció.
 • Dur a terme activitats bàsiques d’elaboració de perfils a partir de la informació que ens hagis proporcionat directament i destinada a garantir la gestió adequada de les activitats anteriors. Addicionalment, també tractem les teves dades per a l’enviament de comunicacions promocionals sobre activitats, campanyes i iniciatives de naturalesa similar a d’altres en què hagis participat amb anterioritat. Et pots oposar a rebre aquest tipus de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol altre moment, enviant un correu electrònic a fundacio@ullsdelmon.org o adreçant una sol·licitud per correu postal.

Per quin motiu podem tractar les dades?
Per atendre els compromisos derivats de la relació que la Fundació Ulls del món manté amb els seus socis i sòcies, donants, voluntaris i voluntàries i contactes. Et comuniquem que les teves dades personals no s’empren per a cap finalitat diferent de la que s’ha fet servir fins ara i, en el cas que això es modifiqués, et contactaríem per informar-te’n i sol·licitar el teu consentiment, si s’escau.

Quan i per quin motiu podem facilitar les teves dades a tercers?
Les teves dades poden cedir-se als destinataris que s’indiquen a continuació i pels motius següents:

 • Administracions públiques: per al compliment de les obligacions legals a què la Fundació Privada Ulls del món està subjecta per la seva activitat.
 • Aquelles cessions a tercers que siguin necessàries per complir amb les obligacions derivades de les campanyes, activitats i iniciatives en què voluntàriament participis.
 • A les administracions, entitats o societats a les quals se’ls fan arribar les signatures que tu voluntàriament ens han proporcionat per aconseguir l’objectiu de la campanya. Si vols conèixer les persones destinatàries de la campanya que has signat et pots adreçar al nostre delegat de protecció de dades.
 • Proveïdors que necessitin accedir a les teves dades per a la prestació dels serveis que la Fundació Ulls del món hagi contractat a aquests proveïdors, i amb els quals Ulls del món té subscrits contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals per protegir la teva privacitat. Si en el futur Ulls del món fa altres cessions de dades personals te n’informarem oportunament.

Quant de temps conservarem les dades?
Mantindrem les teves dades personals mentre es mantingui la teva relació amb la Fundació Privada Ulls del món i, després d’acabar aquesta relació, mentre no ens comuniquis el contrari i durant els terminis de prescripció legal aplicables. En aquest supòsit, es tractaran només per acreditar el compliment de les nostres obligacions legals i contractuals. Acabats aquests terminis de prescripció, les teves dades s’eliminaran o, alternativament, s’anonimitzaran.

Quins són els teus drets?
Pots exercir els drets següents:

Accés o rectificació: per consultar i/o sol·licitar la modificació de les teves dades personals.
Supressió: per sol·licitar l’eliminació de les teves dades personals.
Oposició o limitació: per sol·licitar que no es tractin o que s’estableixi una limitació en el tractament.
Portabilitat: per sol·licitar la transmissió de les teves dades personals a un tercer.

Dirigint-te a l’adreça postal de la Fundació: c/Tamarit, 144-146, entl. 2a, 08015 Barcelona, o bé al correu electrònic fundacio@ullsdelmon.org. Per poder tramitar la teva petició, cal que vagi acompanyada d’una còpia del teu DNI o document equivalent acreditatiu d’identitat. L’exercici d’aquests drets és gratuït i, si consideres que no han estat adequadament atesos, tens dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control.

Aquest tractament de les teves dades el fem d’acord amb la normativa de protecció de dades europea, Reglament 2016/679 (UE) del Parlament Europeu i del Consell d’Europa de 27 d’abril de 2016 (RGPD).

Publicacions a xarxes socials

Si t’uneixes a pàgines o plataformes que la Fundació Privada Ulls del món té a les diferents xarxes socials pots publicar-hi comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia. En tots els casos, n’has de ser el titular dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. No es poden publicar textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica o la correcció, o que infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la llei. En aquests casos, la Fundació Ulls del món es reserva el dret a eliminar immediatament el contingut, i et pot bloquejar permanentment.

La Fundació Privada Ulls del món no es fa responsable dels continguts que lliurement hagis publicat. A més, has de tenir present que les teves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa tu ets el principal responsable de la teva privadesa.

Les imatges que publiquis no s’emmagatzemen en cap fitxer de la Fundació Privada Ulls del món, però sí que romandran a la xarxa social.

Concursos i promocions

La Fundació Privada Ulls del món es reserva el dret a realitzar concursos i promocions a través de les xarxes socials. Les bases de cadascun d’ells es publicaran a la plataforma de xarxa social que escaigui complint sempre amb la normativa aplicable.

Les xarxes socials no patrocinen, avalen ni administren cap de les nostres promocions, ni estan associades a cap d’elles.

Publicitat

La Fundació Privada Ulls del món utilitza les xarxes socials per estar en contacte amb tu i per informar-te i per publicitar els seus serveis. Si tractem les teves dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals vigents.

No considerem publicitat el fet de recomanar a altres usuaris les pàgines de la Fundació Privada Ulls del món perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l’enllaç a la política de de privacitat de les xarxes socials on tenim presència: