Amb ulls de dona

Dones, motor de canvi a Moçambic

La nova òptica mòbil, posada en marxa a la província d’Inhambane, dona resposta a alguns dels desafiaments que planteja l’atenció ocular amb perspectiva de gènere a la província. Les dones i les nenes són les que tenen més dificultats per a accedir als serveis de salut ocular i aquesta situació comporta una discriminació addicional en […]

Garantir l’accés equitatiu a la salut ocular a la província d’Inhambane

Les activitats que Ulls del món duu a terme a la província d’Inhambane tenen, des de fa temps, un important component de lluita contra la desigualtat en l’accés equitatiu a la salut ocular. Concretament, les activitats implementades recentment en el marc del projecte han partit de la voluntat de reduir aquestes desigualtats apropant l’atenció ocular […]

Mesures per revertir la desigualtat de gènere en l’accés a l’atenció ocular a països d’ingressos baixos

El passat 26 de gener Ulls del món va organitzar una taula rodona virtual per tal de realitzar un intercanvi d’experiències i per posar en comú els treballs de diagnòstics de gènere que s’han realitzat des de la Fundació els darrers anys als països on té projectes en actiu. L’objectiu era identificar les barreres d’accés […]

Falques de ràdio per afavorir l’accés de les dones a la salut ocular

El paper que exerceixen els mitjans de comunicació en la promoció de la salut és una qüestió que s’ha considerat des de 1986. La Carta d’Ottawa va definir la “promoció de la salut” com “el procés de facultar les persones perquè augmentin el control que tenen sobre la salut i per millorar-la”, establint, a més, […]

Reflexionem a les xarxes socials sobre la inequitat en l’accés a la salut ocular

Atès que les deficiències en l’atenció de la salut, particularment en els casos de dones i nenes, són problemes intrínsecament globals, no és plausible un enfocament parcial, centrat únicament en els països amb rendes baixes. Per combatre les desigualtats en l’accés a la salut ocular que succeeixen arreu del món, la Fundació posa en marxa […]

Combatent patrons culturals de gènere a Moçambic

Al llarg de gairebé 20 anys de treball en cooperació oftalmològica per al desenvolupament i una vegada realitzats diversos diagnòstics de gènere en diferents països, Ulls del món ha constatat que les dones accedeixen en menor nombre que els homes a la cirurgia de cataractes i que tenen pitjor pronòstic. Les causes d’aquestes desigualtats tenen […]

Mototaxis per facilitar la mobilitat de les dones

Les associacions de dones de Mali tenen un paper fonamental en la difusió de campanyes de sensibilització i promoció de la salut ocular. Primer assisteixen a xerrades informatives per poder tenir unes nocions bàsiques sobre la importància de la cura de la visió i, posteriorment, realitzen sessions divulgatives a diferents comunitats. Per poder dur a […]

El concepte hegemònic de masculinitat: barrera per a l’atenció ocular igualitària a Bolívia

El concepte de gènere a Bolívia s’ha vinculat des dels seus inicis a la figura de la dona, únicament. Les accions dutes a terme per les administracions locals en aquesta matèria han ajudat a comprendre la situació social, econòmica i política de les dones, per, posteriorment, disminuir algunes de les desigualtats més evidents. Tanmateix, cal […]

Capacitades 360 dones a Bolívia per a ser promotores de salut ocular

En la seva lluita per combatre la ceguesa evitable i en el marc de la seva estratègia de gènere 2018–2021, Ulls del món té com un dels seus eixos prioritaris fomentar l’apoderament individual i col·lectiu de les dones. En aquest sentit, el programa d’Ulls de Bolívia ha donat un paper protagonista a les dones de […]

La perspectiva de gènere en l’atenció ocular a Moçambic

L’equitat de gènere és un dels principis fonamentals de les actuacions d’Ulls del món. A causa de l’absència de dades per entendre com els rols i valors de gènere afecten l’accés a la salut ocular de les dones de la província d’Inhambane (Moçambic), la Fundació ha realitzat un diagnòstic de gènere. L’objectiu ha estat identificar […]