Mapa de Bolívia

Ο Habitants: 11,5 milions

Ο Esperança de vida: 71,5 anys

Ο Producte interior brut (PIB): 8.724 $

Ο Mortalitat infantil: 21,8 ‰

Ο Índex de desenvolupament humà (IDH) 0,718 – Posició 107

Ο Índex de desenvolupament de gènere (IDG) 0,945

Ο Índex de pobresa multidimensional (IPM): 0,038

Ο Emissions de diòxid de carboni (tones per capita ): 2,0

Font: Informe sobre desenvolupament humà del PNUD 2020.

Principals dades de salut ocular

S'estima que hi ha 1,3 milions de persones a Bolívia amb pèrdua de visió

Ο Ceguesa: 60.804

Ο Discapacitat visual moderada i greu: 438.952

Ο Discapacitat visual lleu: 384.385

Ο Visió de prop: 444.901

Ο Proporció de dones: 53%

Font: The IAPB Vision Atlas 2020.

Implementació d'una xarxa d'atenció oftalmològica integral, inserida en el sistema públic de salut

Dona gran a la consulta d'oftalmologia

Ulls del món va iniciar la seva tasca a Bolívia el 2003. Concretament a la ciutat d'El Alto i la seva àrea d'influència, ubicada als afores de La Paz, a l'altiplà, a 4.000 metres d'altitud, amb un 70 % de la població catalogada com a pobre, molt pobre o indigent.

Abans que arribés la Fundació a la zona, no hi havia pràcticament atenció ocular: la població d'El Alto havia de desplaçar-se a la capital del país per a la revisió i el tractament oftalmològic, la qual cosa deixava cegues moltes persones que no comptaven amb els recursos econòmics per poder traslladar-se i accedir a la consulta i la cirurgia necessària.

Conjuntament amb les autoritats locals (el Ministeri de Salut i Esports, el Govern Municipal d'El Alto, el Servei Departamental de Salut, el Servei Regional de Salut i l'Institut Nacional d'Oftalmologia), la Fundació va posar en marxa un programa de cooperació amb l'objectiu de crear una xarxa d'atenció oftalmològica integral, encaminada a millorar la salut ocular de la població del territori, a través d'una atenció de qualitat, accessible, eficient i equitativa.

Al llarg d'una dècada, Ulls del món va dotar cinc consultoris i dos quiròfans amb els equips i materials necessaris per a la pràctica oftalmològica als hospitals municipals i els centres de salut d'El Alto,  i va formar professionals (tant especialistes com oftalmòlegs i altres professionals de la salut), a través de beques i cursos teòrics i pràctics, perquè poguessin atendre la població i gestionar ells mateixos els serveis d'atenció ocular.

Dones bolivianes

L'any 2013 Ulls del món va celebrar amb satisfacció el traspàs de la xarxa oftalmològica ja consolidada a les autoritats bolivianes, les quals des de llavors i amb l'acompanyament de la Fundació continuen garantint el funcionament i l'atenció i el tractament de la població amb defectes refractius i sense recursos econòmics de la ciutat d'El Alto i els seus voltants.

Aquesta experiència d'èxit va significar la validació del model d'intervenció de la Fundació a Bolívia que, des de l'any 2015, s'està replicant al Departament de Tarija, al sud del país, on Ulls del món va constatar, en l'estudi de prospecció inicial, les dificultats de la població per accedir a l'atenció ocular, i especialment a les cirurgies. Ulls del món ja va dotar una unitat quirúrgica a Tarija, integrada en el sistema públic de salut local i continua treballant per al desenvolupament d'una xarxa d'atenció integral.

I també des de 2016, Ulls del món està reproduint el seu patró d'actuació al Departament d'Oruro i, més recentment, a Chuquisaca. Concretament a Oruro ja compten amb atenció oftalmològica primària gràcies al treball de la Fundació i, en ambdós casos, Ulls del món està avançant, conjuntament amb les autoritats locals, cap a l'establiment d'una xarxa integral, autogestionada i autosostenible, d'atenció oftalmològica.

Infant a la fira de salut visual

Al llarg d'aquests anys i en aquest camí cap a l'erradicació de la ceguesa evitable a Bolívia, Ulls del món ha potenciat les activitats de prevenció de les principals patologies oculars i ha divulgat informació sobre els hàbits bàsics d'higiene ocular entre la població infantil, tant en contextos familiars com escolars; també ha promogut la presa de consciència de la població, principalment a través dels líders veïnals, en relació amb la reivindicació del Dret Universal a la Visió. I ha impulsat i participat en la posada en marxa de projectes governamentals ambiciosos des d'on debatre i potenciar la lluita contra la ceguesa evitable, com en el cas del Comitè Nacional de Salut Ocular.

Actualment, Ulls del món continua treballant en diverses zones del país (també conjuntament amb les entitats locals Fundesol, Cáritas Coroico i Fundación Tesai) per garantir l'accés a l'atenció oftalmològica de la població boliviana, especialment de dones i nenes, i contribuir, d'aquesta manera, a superar la situació de pobresa existent. El fet de treballar amb aquestes entitats sòcies està suposant ampliar la zona d’intervenció del projecte, arribant a més població i creant models d’intervenció sostenibles i replicables a entorns com la zona amazònica de La Paz o Santa Cruz.

Ubaldina venia menjar al carrer. Fins que unes cataractes la van deixar sense visió. No podia veure-hi, ni cuinar, ni ser autònoma. La nostra comissió a Bolívia va poder intervenir-la i ara hi torna a veure i a tenir la seva parada de menjar. Ella mateixa fa poc va reconèixer una de les nostres col·laboradores a una gran distància i vam poder gravar aquest bonic document que volem compartir amb tu. Descobreix aquesta història amb final feliç!

Ulls del món va contactar amb Sebastián Alfie de Minimal Films perquè filmés un vídeo sobre el programa Ulls de Bolívia al municipi d’El Alto. Buscant equips per rodar, Sebas va conèixer Gabor, un director de fotografia retirat que va perdre la vista fa deu anys i li proposa ser el seu col·laborador i que rodin junts a Bolívia.

Memòria d'activitats 2022 (PDF)

Memòria d'activitats 2021 (PDF)

Memòria d'activitats 2020 (PDF)

Oficina de contacte a Bolívia

C/ J.J. Pérez, pasaje Urdininea, núm. 22, 2n
Zona Sopocachi Bajo
La Paz
Bolívia
Tel. +5912440543