Formar els i les professionals mèdics locals i aportar coneixement tècnic

Formació de professionals mèdicsL’enfortiment de les capacitats locals és la prioritat dels projectes de la Fundació de manera que siguin aquests professionals locals qui, a mitjà termini, puguin atendre les necessitats oculars de la població dels seus territoris. Aquesta iniciativa es porta a terme ja sigui desplaçant experts oftalmòlegs sobre el terreny en el marc de projectes formatius, com organitzant cursos d’especialització a distància a través de videoconferència o atorgant beques d’estudi per tal que metges i metgesses generalistes, oftalmòlegs i oftalmòlogues, instrumentistes i optometristes puguin completar la seva formació.

 

Prevenir les causes de la ceguesa evitable

Campanya de prevenció de la ceguesa a BolíviaLa Fundació organitza campanyes de promoció de la salut ocular amb l’objectiu de conscienciar les comunitats sobre la importància de la higiene ocular, la detecció precoç de patologies i la derivació dels pacients als centres sanitaris. També duu a terme revisions oculars a menors i estudis sobre la incidència de les principals patologies en determinats entorns. Una bona detecció precoç ha de permetre evitar que milers de persones sense recursos arribin a quedar-se cegues.

 
 

Crear unitats oftalmològiques i òptiques completes

Òptica a MoçambicUlls del món aporta material, equipament i fungibles als centres sanitaris, hospitals i òptiques públiques amb què col·labora per tal de crear unitats oftalmològiques completes, tant de consulta com d’intervenció. També posa en marxa tallers d’òptica que permeten l’accés a ulleres de baix cost per part de les persones amb menys recursos que pateixen deficiències visuals conseqüència de defectes refractius no corregits.

 

 

Millorar la salut visual de les persones amb patologies oculars

Comissió quirúrgica al SàharaUlls del món desplaça de forma periòdica comissions medicoquirúrgiques integrades per experts oftalmòlegs, anestesistes, instrumentistes i optometristes per tal de visitar les persones amb deficiències visuals i intervenir els pacients amb patologies oculars que ho requereixen.

 

 

 

Contribuir a la millora dels sistemes i procediments de gestió de la sanitat ocular

Inauguració d'un quiròfan a Bolívia

En col·laboració amb les autoritats locals i amb altres entitats de cooperació, la Fundació contribueix a millorar l’organització de la sanitat oftalmològica als països on actua. Ho fa fomentant l’autogestió de manera que els responsables sanitaris de cada territori es facin càrrec de les activitats d’atenció ocular que es realitzen, així com impulsant la posada en marxa i el seguiment de plans nacionals d’oftalmologia en aquells territoris que no en tenen.

 
 

Sensibilitzar l’opinió pública sobre la precària situació oftalmològica que es viu als països més pobres

Acte de sensibilització sobre ceguesa evitable a Barcelona

Ulls del món divulga la realitat oftalmològica dels territoris on desenvolupa projectes de cooperació i promou la reflexió i la presa de consciència de l’opinió pública entorn a les necessitats en sanitat ocular en què es troben milers de persones al món, a través de l’organització d’exposicions fotogràfiques i de la participació en xerrades de divulgació, taules rodones i fòrums professionals. També fomenta el compromís i la participació solidària de la ciutadania amb activitats adreçades a fidelitzar i incrementar el nombre de persones vinculades amb la Fundació.