Ulls del món persegueix reduir la ceguesa evitable en els territoris on hi desenvolupa els seus programes. I això ho pretén fer millorant l’accés de les persones als serveis integrals d’atenció oftalmològica, a través de la implementació d’un model propi d’intervenció:

A partir de les directrius d’aquest model, Ulls del món treballa per assolir resultats sostenibles, mitjançant la implementació de xarxes de salut oculars en tots els nivells d’atenció i amb una actuació conjunta amb:

  • Les autoritats sanitàries locals per desenvolupar la salut ocular: definir estratègies i procediments d’atenció oftalmològica i crear i dotar les infraestructures necessàries per a la pràctica mèdica en el marc del sistema públic de salut.
  • Els i les professionals  de la salut locals de tots els nivells (des de l’atenció primària fins als especialistes) per a la seva capacitació en detecció, derivació, tractament i cirurgia ocular
  • Les persones de cada territori (els/les pacients i les seves comunitats) per desenvolupar una cultura de salut ocular que promogui la detecció precoç de les patologies i l’educació en prevenció i higiene ocular.

Ulls del món pretén fer més accessible la salut ocular a la població arribant a un major nombre de persones, millorar la qualitat de l’atenció oftalmològica per part del personal local i aconseguir la sostenibilitat dels serveis públics de salut ocular.Pla d’intervenció de la Fundació