Mapa de Mali

Ο Habitants: 19,7 milions

Ο Esperança de vida: 59,3 anys

Ο Producte interior brut (PIB): 2.327 $

Ο Mortalitat infantil: 62 ‰

Ο Índex de desenvolupament humà (IDH): 0,434 – Posició 184

Ο Índex de desenvolupament de gènere (IDG): 0,821

Ο Índex de pobresa multidimensional (IPM): 0,376

Ο Emissions de diòxid de carboni (tones per capita): 0,2

Font: Informe sobre desenvolupament humà del PNUD 2020.

Principals dades de salut ocular

S'estima que hi ha 2,2 milions de persones a Mali amb pèrdua de visió

Ο Ceguesa: 167.465

Ο Discapacitat visual moderada i greu: 383.055

Ο Discapacitat visual lleu: 778.633

Ο Visió de prop: 869.222

Ο Proporció de dones: 52%

Font: The IAPB Vision Atlas 2020.

Progrés en l’estat de salut de la població de la regió de Mopti, i contribució en la lluita contra la pobresa i l’exclusió

Grup de persones després d'una intervenció ocular

Ulls del món pretén millorar la salut ocular de la població de la regió de Mopti, de més de 2 milions d’habitants, on, malgrat els avenços que s’hi han produït els darrers 10 anys gràcies a la implicació de la Fundació, només hi ha tres oftalmòlegs en exercici i es calcula que amb el 78% d'habitants en situació de pobresa, la ceguesa té una prevalença estimada de l'1,2%, entre sis i set vegades superior a la dels països del nostre entorn, principalment per causes que es poden prevenir o curables.

Ulls del món col·labora amb el Programa Nacional de Lluita contra la Ceguesa (d’acord amb el Pla Estratègic de Prevenció i Lluita contra la Ceguesa a Mali) i la Direcció Regional de Salut de Mopti (que compta amb un Pla Regional de Mopti) per millorar la prevenció i garantir el tractament oftalmològic i òptic permanent a la regió, facilitant l’accés de la població als serveis d’atenció ocular, tant de primer nivell  (centres de salut comunitària) com especialitzats (a l’Hospital Sominé Doló de Mopti i al Centre de Salut de Referència de Bankass). Per això, Ulls del món ha dotat d’equipaments i materials específics les consultes i les unitats quirúrgiques d’aquests centres i ha format el personal dels diferents nivells de la piràmide sanitària que garanteixen l’accessibilitat i la qualitat de l’atenció oftalmològica i òptica de tota la població, també la més indigent.

Formació de dones malianes

Així mateix, amb l’objectiu d’arribar al nombre més gran possible de persones i amb la implicació de professionals sanitaris malians, Ulls del món organitza comissions mèdiques periòdiques que es desplacen a diferents zones de la regió, que arriben fins i tot a zones molt remotes sense cap tipus d’atenció oftalmològica. Aquestes comissions tenen una doble intenció: d’una banda, pretenen reduir la prevalença de les patologies oculars i, d’altra banda, fer aflorar, entre la població local, la voluntat i l’exigència del dret a ser tractats per especialistes per tal d’assolir la millor visió possible. La presa de consciència sobre el dret a la visió és el primer pas perquè les persones puguin obtenir millores en la seva salut ocular i un dels pilars del projecte Ulls de Mali.

En aquest sentit, Ulls del món també realitza, conjuntament amb les associacions de dones de la regió, molt especialment la CAFO, accions de promoció de la salut que tracten qüestions relacionades amb la detecció precoç de les patologies i la sensibilització sobre salut ocular, i que van adreçades principalment a les mares de família. La Fundació també impulsa canvis per millorar l’equitat de gènere en l’accés a la salut ocular de les dones de la regió a través d’aquestes accions i de diverses xerrades que pretenen combatre estereotips discriminatoris.

Graduació de vista a una dona

A banda, el projecte inclou, des dels inicis, l’any 2008, el desenvolupament de subespecialitats oftalmològiques a l’Institut d’Oftalmologia Tropical d’Àfrica – IOTA (centre oftalmològic de referència per als països de l’entorn de Mali) on ja compten amb una unitat de retina, dotada en gran part per la Fundació, i una unitat de pediatria amb dos oftalmòlegs en exercici. Ulls del món participa també en la formació dels professionals d’ambdós serveis perquè comptin amb els recursos i els coneixements necessaris per tal d’atendre els pacients amb patologies específiques, alguns dels quals són derivats pels professionals de la regió de Mopti. Per garantir la qualitat de l’atenció, s'han atorgat beques de formació especialitzada als responsables dels serveis i els seus equips.

Una de les tasques més destacades d’Ulls del món a Mali és la prevenció de possibles patologies oculars en la població infantil, ja que el 42,44% dels infants pateixen algun tipus de patologia oftàlmica. Periòdicament es realitzen campanyes d’avaluació de l’agudesa visual, detecció d’errors refractius a les escoles i donació d'ulleres de refracció. Aquesta tasca resulta essencial per tal d’identificar afeccions oculars a temps i evitar el risc d’exclusió i el fracàs escolar, però també permet  sensibilitzar la població infantil sobre la importància de tenir cura de la mirada.

Actualment, el projecte Ulls de Mali també afronta el repte de donar resposta a la conflictiva situació político-bèl·lica que es viu a la zona i que està provocant l’èxode de persones que viuen en les regions més conflictives. Les persones desplaçades internes que han arribat a la regió de Mopti, concretament del districte de Djenné, viuen en campaments amb un nul accés als serveis mèdics, on Ulls del món organitza consultes gratuïtes.

Així mateix el projecte ha incorporat també qüestions de sostenibilitat i cura del medi ambient, sobretot pel que fa a seguretat alimentària i canvi climàtic, amb la finalitat última de lluitar contra la pobresa. Es pretén garantir la sostenibilitat ambiental de manera transversal, millorar la capacitat dels serveis de salut de gestionar les deixalles biomèdiques generades, fer accessible l’aigua a tothom per millorar la higiene de la població  i canviar les actituds i coneixements de la comunitat per tal de tenir millors pràctiques de salut ambiental.

Tornar a veure-hi. Com reacciona algú que, després de patir ceguesa durant anys, recupera la visió? Aquest vídeo ens descobreix l'instant memorable en el qual els metges de la Fundació Ulls del món destapen els ulls a Telly Amadou. Segons les seves pròpies paraules, tornar a veure ha estat “la felicitat més gran que he tingut en la meva vida”.

Fatoumata Barry té 55 anys, és mestressa de casa i venedora de llet a Soïma, Mali. Unes cataractes bilaterals la van tenir impedida i aïllada durant més de dos anys, però el novembre de 2017 la seva sort va canviar. Ella va ser una de les 40 persones que van dir adeu a la ceguesa durant una comissió medicoquirúrgica a la zona. 40 persones que van recuperar la visió, l'autonomia i la il·lusió. 40 històries personals que demostren que tornar a veure-hi és tornar a viure. 

Dona amb cataracta

Memòria d'activitats 2022 (PDF)

Memòria d'activitats 2021 (PDF)

Memòria d'activitats 2020 (PDF)

Contacte a la zona

Carretera nacional de Sevaré, núm. 15
Regió de Mopti
Mali