Mapa dels campaments de refugitas sahrauís

Ο Habitants: 173.600 (85.200 dones i 88.400 homes)

Ο Malnutrició crònica infantil: 25,2%

Font: UNHCR, The UN Refugee Agency. Sahrawi Refugees in Tindouf, Algeria: Total In‐Camp Population. Març 2018. No hi ha més dades disponibles.

Suport integral a l'atenció oftalmològica i òptica de la població sahrauí

Educació en salut ocular a l'escola

El programa Ulls del Sàhara s'inicia a finals de l'any 2001 amb l'enviament de comissions medicoquirúrgiques als campaments de població refugiada sahrauí de Tindouf (Algèria), on la pobresa extrema genera una elevada incidència i prevalença de problemes oculars

Els campaments tenen una important manca de professionals sanitaris superiors i Ulls del món, des de 2002, ha donat suport al Departament d'Oftalmologia del govern sahrauí per garantir que la població disposi d'atenció ocular. Ha organitzat periòdicament desplaçaments de professionals sanitaris per oferir una assistència especialitzada a la població, incloent-t'hi comissions pediàtriques; ha fet seguiment dels pacients, mitjançant la posada en marxa de la cartilla oftalmològica, i ha dut a terme xerrades a la població per millorar els seus coneixements sobre la prevenció de patologies oculars.

Camp de refugiats sahrauí

Els únics oftalmòlegs i oftalmòlogues als campaments es desplacen temporalment amb les comissions medicoquirúrgiques. No obstant això, entre els anys 2007 i 2009, Ulls del món va aconseguir que l'atenció ocular de la població estigués en mans d'un oftalmòleg sahrauí, format prèviament a Barcelona.

Des dels inicis del projecte, la Fundació també ha donat suport a la capacitació dels professionals de diferents perfils sanitaris, com ara metges i metgesses generalistes, infermers i infermeres, auxiliars, etc. i, molt especialment, la plantilla del Ministeri de Salut. En total, 14 òptics i òptiques, 10 tècnics d'oftalmologia i 4 tècniques de taller, que exerceixen en els 7 centres d'òptica que disposen de consulta, i en 3 tallers d'òptica a Smara, Dajla i Bol·la.

Intervenció ocular a home sahrauí

En la majoria dels casos, els equips i materials necessaris per al funcionament de les consultes i òptiques han estat donats o cedits al llarg dels anys per Ulls del món. I l'equip tècnic ha incrementat i actualitzat els seus coneixements gràcies als nombrosos cursos en optometria, taller i atenció oftalmològica bàsica, impartits per personal voluntari de la Fundació, incloent-t'hi la formació duta a terme per una oftalmòloga desplaçada sobre el terreny durant sis mesos entre 2016 i 2017.

Ulls del món ha treballat també en la millora de la informació amb què compta la població en matèria de salut ocular, estenent-la, sobretot, als col·lectius més vulnerables. En aquest sentit, la televisió sahrauí i els mitjans de comunicació dels campaments s'han aliat amb la Fundació per a la difusió dels continguts.

Actualment, Ulls del món dona continuïtat al procés de traspàs de responsabilitat en la gestió de les activitats d'oftalmologia al Ministeri de Salut Pública, que des de començaments de 2018 compta amb un especialista local i amb el compromís de la Fundació per donar-li suport.

Una dona sahrauí explica com ha recuperat la visió gràcies al treball de la Fundació Ulls del món en el marc del projecte de cooperació oftalmològica Ulls del Sàhara.

La Maimuna va recuperar la visió després que l'operés de cataractes una comissió de la Fundació Ulls del món desplaçada al campament de refugiats sahrauís de Rabuni. Ella és una de les persones que a dia d'avui, i gràcies a la intervenció de les comissions desplaçades al terreny i dels professionals locals formats per Ulls del món, ha tornat a veure-hi i li ha millorat la qualitat de vida. Les dones són el col·lectiu més afectat per les malalties oculars en aquestes poblacions i les que més ho pateixen,  ja que no poden continuar amb moltes de les seves tasques.
Però el cas de la Maimuna, com molts altres, ha acabat amb un gran somriure.

Cures a dona sahrauí

Memòria d'activitats 2020 (PDF)

Memòria d'activitats 2018 (PDF)

Memòria d'activitats 2017 (PDF)

Contacte a la zona

Hospital Nacional Bachir Saleh
Wilaya Rabuni
Algèria