Mapa de Moçambic

Ο Habitants: 29.495.962 (15.183.103 dones i 14.312.859 homes)

Ο Esperança de vida: 60,5 anys

Ο Producte interior brut (PIB): 1.180 $

Ο Mortalitat infantil: 57,9 ‰

Ο Índex de desenvolupament humà (IDH): 0,446 – Posició 180

Ο Índex de pobresa multidimensional (IPM): 0,411

 

Font: Informe sobre desenvolupament humà del PNUD 2019.

Principals dades de salut ocular

 
Dones Homes
Ο Ceguesa 57.610 41.768 99.378
Ο Discapacitat visual moderada i greu 262.217 199.493 461.710
Ο Discapacitat visual lleu 231.684 182.769 414.453
Causes principals de ceguesa per grau d'incidència: cataracta – error refractiu no corregit – glaucoma
Causes principals de discapacitat moderada i greu: error refractiu no corregit – cataracta - tracoma
Font: The IAPB Vision Atlas.

 

Millora de l’exercici del dret a la salut ocular de la població, especialment de les dones, mitjançant la promoció de l’accés a la salut ocular i l’augment dels recursos sanitaris disponibles

 

Graduació de visió a un nen

Moçambic presenta una insuficient cobertura oftalmològica causada fonamentalment per la manca d’especialistes. L’any 2002, quan la Fundació va arribar al país, 6 oftalmòlegs i oftalmòlogues (dels quals només 3 locals) atenien tota la població: 20 milions d’habitants. La ràtio resultant, molt allunyada de les recomanacions de l’OMS per a l’Àfrica Subsahariana, va portar Ulls del món a apostar per la capacitació i l’apoderament del personal local en aquest territori. Un objectiu prioritari de cara a fer accessible la salut ocular a la població.

El projecte es va iniciar amb accions formatives a l’Hospital Central de Maputo, la capital del país i, l’any 2003, es va estendre a la província d’Inhambane, on la referida manca de recursos humans i múltiples barreres privaven la població de fer efectiu el dret a la salut ocular, condemnant les persones amb deficiències visuals i sense recursos econòmics a una vida de dependència i pobresa.

 

Dones intervingudes d'un ull

Al llarg dels anys, la Fundació ha treballat per augmentar el nombre d’especialistes del país i formar professionals de diferents nivells en atenció ocular, tant a través de beques d’especialització com a través de cursos in situ. I ha donat cobertura oftalmològica integral a la població d’Inhambane. L’atenció òptica s’ha vehiculat per mitjà de l’impuls d’òptiques públiques, tant a la ciutat d’Inhambane com a Vilankulos, aquesta darrera gestionada per una associació local de dones.

Ulls del món també ha fet front al desconeixement generalitzat entre la població de la província, tant infants com adults, pel que fa a les principals malalties dels ulls i a les falses creences derivades de rols culturals i tradicionals. Fonamentalment ho ha fet a través de diverses activitats de sensibilització, informació i educació (com ara la interpretació d’obres de teatre, on els protagonistes difonen missatges sobre salut ocular bàsica i prevenció de les patologies més freqüents). I també duent a terme revisions oculars periòdiques a les escoles del territori.

 

Formació sobre salut ocular a infants

Així mateix, la Fundació ha donat resposta a la barrera que el cost suposava l’accés a la salut ocular per als pacients de la província, apostant per l’atenció descentralitzada. És a dir, aproximant els professionals i els equipaments als diferents districtes i les zones rurals (com ara els hospitals de Chicuque, Massigna i Vilankulos), per tal de reduir la distància entre l’habitatge de les persones i el punt de consulta i de tractament i, per tant, eliminant les despeses del desplaçament.

Conjuntament amb el Ministeri de Salut i la Direcció Provincial d’Oftalmologia d’Inhambane, Ulls del món ha impulsat l’elaboració del primer Pla Nacional de Salut Ocular i ha participat en el disseny del Programa Nacional d’Oftalmologia, que han suposat un avenç significatiu respecte a l’abast i els recursos destinats a l’atenció oftalmològica al país.

La Fundació afronta la darrera fase d’intervenció en aquesta província de Moçambic amb l’objectiu de traspassar la responsabilitat del funcionament i la sostenibilitat del Servei d’Oftalmologia a les autoritats locals, abans de l’any 2021, quan està previst que el Servei d’Oftalmologia d’Inhambane compti amb un mínim de 3 especialistes fixos, 10 tècnics d’oftalmologia i 3 optometristes que atenguin 30.000 pacients i realitzin 1.500 cirurgies anualment. I, a banda, hagin disminuït substancialment les barreres que dificulten l’accés de la població d’Inhambane a la salut ocular, especialment entre les dones i nenes.

 

En Gabriel no hi veia bé. Tenia problemes a l'escola fins que en una de les revisions oculars a les escoles que organitza Ulls del món van poder corregir-li el defecte de refracció que patia i ara hi veu bé amb unes ulleres.

 

En Valentí­n vivia a les fosques. Feia molts anys que no hi veia quan des de la Fundació li vam diagnosticar una cataracta congènita bilateral. El petit moçambiquès estava en l'edat lí­mit per a recuperar la visió i va ser intervingut ràpidament per una comissió quirúrgica a la província d'Inhambane. Quan li van destapar els ulls, en Valentín estava nerviós. No per por, sinó per la il·lusió de descobrir. Per l'alegria d'obrir els ulls a la vida. 

En Valentín és un entre milers de casos de persones que, gràcies a la intervenció de les comissions quirúrgiques i dels professionals locals formats per Ulls del món, han millorat la seva salut ocular. 

 

Valentín jugant amb un camió de filferro

Avaluació ràpida de la ceguesa evitable a la província d'Inhambane, Moçambic 2016, organitzada pel Ministeri de Salut de Moçambic i la Fundació Ulls del món, i elaborada per Deon Minnies de l'Institut Comunitari de Salut Ocular de la Universitat de Ciutat del Cap, Sud-àfrica.

Memòria d'activitats 2018 (PDF)

Memòria d'activitats 2017 (PDF)

Memòria d'activitats 2016 (PDF)

 

Contacte a la zona

Av. Ahmed Sekou Touré
Bairro Balane 1
Inhambane
Moçambic