OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sovint, en els països pobres, l’oftalmologia no es considera prioritària: un tractament costós i allunyat de les necessitats bàsiques de les persones sense recursos econòmics. No obstant això, aquesta és una percepció errònia.  La ceguesa evitable és la causa més gran de patiment humà innecessari i, amb freqüència, comporta pobresa, exclusió social i mort prematura.

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), avui dia hi ha 285 milions de persones al món amb algun tipus de discapacitat visual, el 90% de les quals viuen als països empobrits i un 80% del total dels casos podrien evitar-se amb els mitjans i les tècniques que fem servir a les societats desenvolupades dels països del nostre entorn.

La implicació personal en la lluita contra aquesta situació té origen en la meva experiència quan vaig patir un greu despreniment de retina que,gràcies al Dr. Borja Corcóstegui, i després demoltes operacions, vaig poder aturar.Conscient de la importància de la visió, i després d’un viatge als campaments de refugiats i refugiades sahrauís a Tinduf (Algèria); conjuntament amb el Dr. Corcóstegui, vam decidir fundar Ulls del món. I, amb la implicació de desenes de voluntaris i voluntàries, ens vam comprometre a canviar la realitat oftalmològica allà on la ceguesa evitable sentencia el futur de les persones més vulnerables.

De seguida vam adonar-nosque era necessari,no solament una tasca assistencial sinó,treballar a llarg termini. Així, la gran aposta des dels inicis de la Fundació ha estat,d’una banda,l’empoderament dels professionals localsper tal que siguin ells quidesenvolupin les polítiques de salut ocular i gestioninelsseusserveis;i del’altra, enfortir els sistemes públics de salut dels territoris més vulnerables perquè esdevinguin  integrals i accessibles a tothom i estiguin integrats en les estructures nacionals de salut.

Durant més de quinze anys hem posat un gra de sorra en el progrés sanitari de les poblacions del Sàhara, Moçambic, Bolívia i Mali i hem estat promotors i còmplices de canvis sistèmics i sostenibles en les estructures públiques de salut, donant pas a millores significatives en la qualitat de vida de les persones i les seves comunitats.

Us encoratjo a tots i a totes a prendre part en el deure solidari de col·laboració que tenim les societats del nostre entorn envers els països més empobrits i a sumar-vos a l’aposta per a la cooperació internacional en matèria oftalmològica que des de l’any 2001 estem impulsant a través de la Fundació.

Per fer-ho possible, esperem continuar comptant amb la col·laboració de moltes persones voluntàries (oftalmòlegs/oftalmòlogues, instrumentistes, optometristes, logístics), fons de cooperació, entitats, cases comercials, laboratoris, adherits i donants, sense l’esforç de les quals les intervencions que duu a terme la Fundació no serien possibles.

A totes i a tots, senzillament, moltes gràcies per la dedicació i la confiança.

Continuem obrint els ulls al món.

Rafael Ribó
President