Dades econòmiques de l’exercici 2016

Les dades s’han extret dels comptes anuals de la Fundació Ulls del món corresponents a l’exercici 2016 sotmesos a auditoria externa per part de la firma GM Auditors.

Comptes anuals d’exercicis anteriors: 

Pressupost 2017

El passat 22 de febrer de 2017 el Patronat de la Fundació va aprovar, en sessió ordinària i per unanimitat, el pressupost per a 2017.

La Fundació té previst ingressar 1.711.253 euros a llarg de l’any 2017, dels quals el 53% de fons públics i el 47% de fons privats. Pel que fa a l’execució, Ulls del món té previst destinar el 80% dels recursos als programes d’actuació, mentre que l’11% es traduirà en campanyes de captació de fons i el 9% es destinarà a la gestió administrativa de la Fundació.

Veure Pressupost 2017 d’Ulls del món