Dades econòmiques de l’exercici 2016

Les dades s’han extret dels comptes anuals de la Fundació Ulls del món corresponents a l’exercici 2016 sotmesos a auditoria externa per part de la firma GM Auditors.

Comptes anuals d’exercicis anteriors: comptes anuals 2015, comptes anuals 2014comptes anuals 2013, comptes anuals 2012, comptes anuals 2011

Pressupost 2017

El passat 22 de febrer de 2017 el Patronat de la Fundació va aprovar, en sessió ordinària i per unanimitat, el pressupost per a 2017.

La Fundació té previst ingressar 1.711.253 euros a llarg de l’any 2017, dels quals el 53% de fons públics i el 47% de fons privats. Pel que fa a l’execució, Ulls del món té previst destinar el 80% dels recursos als programes d’actuació, mentre que l’11% es traduirà en campanyes de captació de fons i el 9% es destinarà a la gestió administrativa de la Fundació.

Veure Pressupost 2017 d’Ulls del món