Ulls del món aposta per integrar la perspectiva de gènere en totes les fases i àmbits d’actuació

Ulls del món es defineix pel seu compromís amb la població més vulnerable del món que pateix ceguesa evitable, i amb el desenvolupament humà equitatiu i sostenible, per això aposta per situar el gènere en el centre dels processos i en el centre dels projectes de cooperació que té en marxa; perquè les accions de […]