MR07 b&n

© Mercedes de la Rosa/Ulls del món

La Fundació Grupo Tragaluz  ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació Ulls del món que permetrà el desenvolupament de tallers de salut ocular dirigits a les dones i als seus fillsi filles amb especial incidència en el tracoma a Moçambic.

El projecte Mirant la pobresa infantil als ulls està dirigit a prevenir el tracoma, que en el seu estat més greu, triquiasis, pot provocar ceguesa. El tracoma, que apareix en comunitats desfavorides, amb males condicions d’aigua i sanejament i escassos serveis de salut, té una major incidència entre les dones i els infants. Per això, la prevenció i la detecció precoç prenen especial rellevància per evitar la ceguesa.

A través de la lluita contra la ceguesa evitable i la baixa visió millorem radicalment la qualitat de vida de les persones i les seves comunitats i contribuïm a aconseguir un món més just.