En el marc del Programa Ulls del Moçambic, amb la finalitat de millorar l’eficiència i establir sinergies entre les diferents organitzacions que treballen a la zona on la Fundació du a terme la seva activitat, Ulls del món ha programat una sèrie d’activitats en col·laboració amb organitzacions internacionals com Pathfinder International, IRD –Institut de Recherche pour li Développement-, Malària Consortium  i PLA Internacional  per establir un  cronograma d’activitats conjuntes, com a formació de metges tradicionals, agents d’atenció primària de salut, professors…

Amb Pathfinder International, la Fundació treballarà amb els Comitè de Cogestão de Saúde. Aquests comitès estan formats per persones influents dintre de la comunitat, professors, metges tradicionals, caps comunitaris i personal de salut, són seguits per la DPS-I  i es reuneixen en les comunitats per parlar dels problemes de salut en general, en concret Ulls del Món està previst que participi en les de formacions sobre salut ocular.

Amb IRD, que a la vegada treballa amb diverses associacions, Ulls del món participarà fent sensibilització entre la població sobre temes de salut ocular a través d’obres de teatre i  xerrades de formació en unes deu associacions col·laboradores amb IRD.

La col·laboració amb Malària Consortium consistirà en un conjunt de formacions als APE’s (Agents d’atenció primària de salut). Aquesta col·laboració farà que les formacions arribin a més persones i ajudarà a reduir els costos de les mateixes.

Finalment amb PLA International Ulls del món col·laborarà formant en salut ocular a 160 voluntaris a Jangamo i que posteriorment treballaran amb menors vulnerables.

A més s’han realitzat contactes amb GAS- Gabinet d’Água i Saneamento-  i treballen amb aigua i sanejament  per incloure missatges de sensibilització sobre prevenció del Tracoma i de salut ocular en general.