Ulls del món col·labora amb Médicos del Mundo facilitant un tècnic d’equipaments per a què formi part de la comissió medicoquirúrgica que aquesta entitat desplaçarà als campaments de refugiats i refugiades sahrauís del 9 al 20 d’abril.

El tècnic d’electromedicina seleccionat per Ulls del món, Jordi Holgado, amb amplia experiència com a voluntari a la nostra organització, a banda de revisar els equipaments del quiròfan que posteriorment utilitzarà la comissió, durà a terme, en el marc del Programa Ulls del Sàhara 2013, una formació als tècnics locals del Ministeri de Salut de la RASD, sobre manteniment d’equipaments òptics i oftalmològics, seguint les directrius que estableix el programa Visió 2020, impulsat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’Agència Internacional per a la Prevenció de la Ceguesa (IAPB) per a eliminar la ceguesa evitable.

Així mateix també els sensibilitzarà sobre la necessitat d’una cultura del manteniment i neteja dels equipaments, especialment necessària degut a les condicions climàtiques i als problemes de tensió elèctrica dels campaments.

 El Programa Ulls del Sàhara rep el suport, a través del Fons Català de Cooperació dels Ajuntaments de Cabrera de Mar, Porqueres, Roquetes, Sant Llorenç Savall i Santa Coloma de Gramenet.