Ulls de Mali 2016. Millora de la prevenció i del tractament de la ceguesa evitable a la regió de Mopti

Grup de persones després d’una operació ocular

Àmbit geogràfic

El projecte es desenvolupa a la regió de Mopti, situada al centre de la República de Mali, estat sense litoral de l’Àfrica Occidental, que limita al nord amb Algèria, a l’est amb el Níger, a l’oest amb Mauritània i Senegal i al sud amb Costa d’Ivori, Guinea i Burkina Faso.

La regió de Mopti està limitada al nord per la regió de Tombouctou, a l’oest per la regió de Segú, al sud oest per la regió de Sikaso i al sud-est per Burkina Faso. El centre de les operacions està en Bankass, i en concret al seu Centre de Salut de Referència (CSRef), que es troba al sud-de la regió.

Problemàtica ocular

La ceguesa té una prevalença estimada de 1,2% a la regió de Mopti, entre 6 i 7 vegades superior a la dels països del nostre entorn.

La ceguesa i la discapacitat visual a Mali constitueixen una pesada càrrega per als individus i les famílies afectades, especialment per a les dones, sent una causa de major pobresa i vulnerabilitat social, actuant negativament sobre la productivitat econòmica i el desenvolupament de la població. La major part de les cegueses són evitables i curables.

Hi ha alguns serveis públics i privats d’atenció ocular a la regió de Mopti però no sempre són accessibles geogràfica i financerament per a la gran majoria de les persones malaltes.

Els recursos humans de la regió estan constituïts per dos oftalmòlegs i deu tècnics superiors en oftalmologia (TSO) / assistents mèdics en oftalmologia (AMO), un tècnic de taller d’òptica, un optometrista i cinc operadors de triquiasis (OPT).

Les patologies oculars més importants a la regió són cataractes, tracoma, defectes de refracció, malalties oculars en la infància i glaucoma.

Població beneficiària

Aquest programa té com a beneficiaris indirectes a la població en general de la regió de Mopti, a saber, els 2.426.000 habitants registrats en 2014 segons la Direcció Regional de Salut de Mopti (50,6% dones), pertanyents a diversos grups ètnics (Dogon, Peulhs, Sonrhaï, Maures, Babaus, Dafings i Bozos). Més del 90% dels seus habitants viu en zones rurals i tenen uns ingressos escassos.

 Pel que fa a beneficiaris directes per a l’any 2016, es preveu que siguin els següents:

-10.000 pacients que seran atesos en les consultes d’oftalmologia (almenys, 5.000 dones)

-1.000 pacients que seran intervinguts (almenys, 500 dones).

– 9.126 nens i nenes de 3 a 15 anys dels centres preescolars i d’educació primària de la regió de Mopti, que seran revisats (almenys, la meitat nenes).

Contraparts locals

Ministeri de Salut de la República de Mali

Direcció del Pla Nacional de Salut Ocular (PNSO)

Descripció del projecte

Ulls de Mali cerca la reducció de la taxa de malalties oculars a la regió de Mopti. Els objectius i resultats a aconseguir estan basats, a més d’en dades recollides per Ulls del món i les contraparts, en documents i estudis de diferents organismes, com la iniciativa VISION 2020; el taller organitzat el 2010 per l’Organització per a la prevenció de la ceguesa (OPC) a Mopti; la Llei d’Orientació sobre la Salut de Mali; i els plans de lluita contra la ceguesa de Mali i de Mopti.

El programa forma part de l’estratègia recollida en el Pla Regional contra la Ceguesa. Es tracta d’una suma d’activitats que tenen en compte tots els aspectes relacionats amb l’atenció a pacients que pateixen de malalties oculars, amb atenció especial a la cataracta. També es treballa l’aspecte preventiu, com per exemple amb la realització de campanyes a les escoles per detectar errors refractius, així com a través d’activitats de sensibilització entre la població, realitzades per dones d’associacions femenines que han estat prèviament capacitades. Alhora, es realitzen formacions als agents de salut, personal mèdic i d’infermeria, així com la donació de materials adequats a cada nivell d’atenció en salut.

Objectius

Objectiu general: Millora de l’estat de salut de la població de la regió de Mopti.

Objectiu específic: Millora de la prevenció i el tractament de la ceguesa evitable en la població de Mopti.

Principals activitats previstes

 • Desenvolupament d’enfocaments per un augment del nivell de l’oferta i de la utilització de les prestacions oftalmològiques.
 • Organitzar campanyes per a la detecció de defectes de refracció/baixa visió a escoles d’educació bàsica
 • Dotació d’equipaments oftalmològics pel CSR de Bankass
 • Dotació d’equipaments i materials d’òptica pel taller d’òptica de Bankass
 • Instal·lació i manteniment / reparació dels equipaments d’oftalmologia i òptica
 • Donació d’equipaments als CSR de Koro, Bandiagara, Djenné i Douentza
 • Reforçar els equipaments de l’HSD per a les campanyes de cirurgia avançada als districtes de Bandiagara i Koro.
 • Formació d’un tècnic de taller pel CSR de Bankass
 • Suport a la formació contínua dels oftalmòlegs HSD Mopti i del CSR Bankass.
 • Formació medicoquirúrgica al IOTA en la subespecialitat d’Oftalmopediatria
 • Formació teòrica en subespecialitats oftalmològiques per videoconferència.
 • Posada en marxa de sessions d’animació IEC en salut ocular amb els poblacions dels districtes sanitaris de Bankass, Bandiagara et Koro
 • Activitats de Seguiment, Avaluació i supervisió

Termini d’execució

Gener-desembre 2016

Pressupost inicial

180.638€

Finançament

Ajuntament de L’Hospitalet, Diputació de Biscaia, Fundació Teresa Girbau, Fundació Roviralta