Amb la teva ajuda continuarem obrint els ulls al món

Sí, vull col·laborar amb la Fundació Ulls del món aportant-hi aquesta quantitat:

Import
10€30€50€100€Un altre import
Un altre import:

Periodicitat

Banc (24 dígits)
Codi Compte Corrent


Sol·licito que, fins a nou avís, abonin amb càrrec al compte corrent facilitat els rebuts que, en concepte de quota d'associació, presentarà la Fundació Ulls del món.

Si vol gaudir de la desgravació fiscal segons la Llei 49/2002, empleni els següents camps:

Nom i Cognoms

NIF

Adreça

Població

Codi Postal

Telèfon

E-mail

També pots fer un donatiu puntual aquí

D'acord amb l'establert per la Llei Orgànica 15/1999, li informem que les dades obtingudes d'aquest formulari seran incorporats a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de FUNDACIO PRIVADA ULLS DEL MON amb la finalitat d'atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça C/ TAMARIT 144 - 146, ENTLO 2ª, 08015 BARCELONA. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per a les finalitats esmentades. L'enviament d'aquestes dades implica l'acceptació d'aquesta clàusula.

Accepto el tractament de les meves dades