Tècnic/a de subvencions

Missió

Identificar i captar fons per als programes de cooperació de la Fundació.

Funcions

 • Identificar convocatòries principalment públiques i també privades.
 • Planificar i fer el seguiment del finançament dels programes.
 • Elaborar i presentar sol·licituds, adaptant la informació disponible de cada programa a un model concret per a cada cofinançador.
 • Realitzar el seguiment i control dels convenis/acords signats amb els cofinançadors per al correcte acompliment de les obligacions establertes (nivells d’implementació, terminis de presentació d’informes, etc.).
 • Participar en les reunions de comissions de seguiment dels diferents cofinançadors.
 • Proporcionar la informació requerida pels equips de terreny sobre els aspectes relatius al finançament (terminis establerts, documentació de seguiment actualitzada, etc.).
 • Elaborar memòries i justificacions econòmiques dels diferents cofinançadors, a partir dels informes interns.

Perfil

 • Coneixements en gestió de subvencions (tipus, formularis, legislació reguladora, seguiment de projectes, elaboració de memòries i justificacions econòmiques).
 • Formació en cooperació internacional (marc lògic, enfocament de gènere, educació per al desenvolupament).
 • Domini del programa Excel.
 • Experiència mínima de dos anys en gestió i justificació de subvencions provinents de grans agències de cooperació (AECID, ACCD…).
 • Capacitat de gestió i planificació.
 • Capacitat de redacció i comunicació escrita.
 • Bon nivell de català, castellà i francès. Es valoraran coneixements de portuguès.

Condicions laborals

 • Tipus de contracte: contracte de 6 mesos, amb possibilitat de continuïtat (juliol-desembre)
 • Categoria: tècnic/a
 • Retribució: 24.000 euros bruts anuals (14 pagues)
 • Jornada completa (35 hores).
 • Incorporació: 2 de juliol de 2018
 • Lloc de treball: seu de la Fundació (c/ Tamarit 144-146, entl. 2a, 08015 Barcelona)

Procediment de selecció

 • Les persones interessades han d’enviar el seu currículum actualitzat per correu electrònic a bruberte@ullsdelmon.org a l’atenció de Bibiana Ruberte, indicant:  Ref.:  TEC.SUBVENCIONS
 • El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el proper 13 de juny de 2018