Coordinador/a del Programa Ulls de Moçambic

Missió

Garantir la correcta i eficient implementació del programa d’Ulls del món a Moçambic liderant l’equip local i identificant noves oportunitats d’acord amb el context i l’estratègia global d’Ulls del món.

Responsabilitats

Representació

 • Representar institucionalment Ulls del món i mantenir el contacte amb les autoritats del país, altres ONG, agències i organitzacions internacionals i nacionals.
 • Participar en les plataformes i xarxes oportunes.
 • Identificar possibles partners o aliances amb entitats, organitzacions i empreses en el terreny que puguin col·laborar en el projecte.
 • Facilitar la comunicació entre els diferents actors involucrats en el projecte.

Planificació i gestió de projectes

 • Identificar nous projectes d’acord amb les problemàtiques concretes del context i participar en la definició de l’estratègia programàtica del país.
 • Elaborar les propostes per a nous projectes.
 • Planificar i fer el seguiment de l’execució del projecte amb l’equip local (planificar els recursos humans, materials i tècnics, gestionar processos de compres i contractació, elaborar informes de seguiment i tancament, assegurar la visibilitat dels finançadors, etc.).
 • Facilitar a l’equip de comunicació de la seu els materials necessaris per a la comunicació de la tasca d’Ulls del món a Moçambic.

Gestió de recursos humans

 • Realitzar tot el cicle de gestió dels recursos humans de l’equip local (selecció, formació, avaluació, desvinculació) i liderar-lo d’acord amb els valors de l’organització.
 • Fomentar la comunicació i la participació de personal local i aconseguir la màxima integració i implicació del personal a l’equip i a la feina d’Ulls del món.
 • Avaluar l’equip identificant àrees de millora i necessitats de formació, així com talents potencials.

Finances/administració/logística*

 • Control economicofinancer del projecte des de l’obertura fins al tancament de compte(s) en terreny.
 • Supervisió de la comptabilitat de terreny.
 • Gestió de la tresoreria.
 • Elaborar i actualitzar la planificació de pressupostos globals i anuals del programa.
 • Garantir per part de l’equip local el bon ús de les infraestructures i material.
 • Compilar i arxivar tota la documentació de justificació requerida pel finançador i per Ulls del món.

(*) seguint els processos i protocols interns de la Fundació i dels finançadors.

Compliance legal

 • Garantir el compliment de totes les obligacions legals de l’organització i les polítiques internes al país.
 • Liderar i supervisar l’acompliment de l’equip del país amb transparència, integritat, control i qualitat.
 • Facilitar en temps i forma la rendició de comptes interna i externa.

Seguretat

 • Garantir l’actualització i el compliment del pla de seguretat per part de l’equip local.
 • Participar en els comitès de seguiment de seguretat en terreny amb altres organitzacions o amb les contraparts.

Requisits mínims

 • Formació universitària superior.
 • Experiència mínima de 4 anys en gestió directa de projectes i/o programes de cooperació internacional sobre el terreny, preferentment en el continent africà.
 • Idiomes: portuguès, anglès i castellà nivell avançat (parlat i escrit).
 • Informàtica: Paquet Office (Excel: nivell alt) i internet.
 • Coneixements de marc lògic, enfocament de gènere i basat en drets humans i teoria del canvi.

Requisits desitjables

 • Coneixements del context del país i zona de treball (Moçambic).
 • Coneixements de salut ocular i/o salut pública.
 • Experiència i coneixement de finançament públic de donants espanyols (ACCD i altra cooperació descentralitzada), així com de donants internacionals (EU-DEVCO).
 • Formació en cooperació internacional.
 • Català.
 • Disposar del visat per treballar i residir a Moçambic.

Competències/valors

 • Autonomia i responsabilitat.
 • Proactivitat i iniciativa.
 • Lideratge empàtic i col·laboració.
 • Resolució de problemes.
 • Transparència i confiança.
 • Qualitat i millora contínua.
 • Excel·lent comunicació oral i escrita.

Condicions laborals

 • Tipus de contracte: Contracte d’un any per obra o servei determinat.
 • Categoria: Coordinador/a de programa.
 • Dedicació: Jornada completa.
 • Retribució: 37.800 euros bruts anuals distribuïts en 12 pagues (inclou salari brut i ajuda a l’habitatge).
 • Incorporació: desembre de 2021.
 • Lloc de treball: Inhambane (Moçambic) amb desplaçaments recurrents a Maputo i altres zones d’intervenció de la província.

Procediment de selecció

 • Les persones interessades hauran d’enviar el seu currículum i carta de motivació a la Fundació Ulls del món per correu electrònic a fundacio@ullsdelmon.org indicant la referència “Coordinador/a Moçambic”.
 • El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el proper 7 de novembre de 2021.

 

A Ulls del món promovem la diversitat i treballem per generar entorns de treball inclusius i per fer d’Ulls del món una organització igualitària on dones i homes tinguin les mateixes oportunitats.

Encoratgem candidatures femenines a presentar-se a aquesta vacant.

L’oferta de treball queda subordinada a l’obtenció de referències satisfactòries i es poden fer verificacions d’antecedents judicials i sol·licitar el certificat negatiu de delictes sexuals en cas de candidatures d’Espanya.