Mendicute i Gessa, Javier i María, són prestigiosos especialistes en oftalmologia. Reputats professionals i directors mèdics del Grup Miranza a les clíniques Miranza Begitek de Donostia i Miranza Virgen de Luján de Sevilla, respectivament. També són professionals sensibles amb les persones amb pèrdua de visió i sense recursos econòmics condemnades a la ceguesa si no reben una intervenció oftalmològica a temps. Ambdós han participat en la iniciativa Quiròfan Solidari – Les ales de Miranza, impulsada per Ulls del món, amb l’objectiu de convertir una de les cirurgies que realitzen a les seves clíniques, complementada amb l’aportació del Grup Miranza, en una oportunitat per tornar la visió a persones que viuen a milers de quilòmetres. La seva implicació, juntament amb la d’altres dels seus col·legues, també solidaris i còmplices en aquest projecte, ha fet possible que 144 persones de Moçambic i Bolívia hagin recuperat la visió i la seva qualitat de vida al llarg de l’any 2022.

Malgrat que la seva frenètica activitat assistencial, docent i investigadora no els permet viatjar sobre el terreny, els doctors Mendicute i Gessa han aportat el seu compromís per un món sense ceguesa evitable. Com si de l’aleteig d’unes ales de papallona es tractés, han aconseguit, des de les seves clíniques, modificar contextos de vulnerabilitat, donar suport als professionals locals en la realització d’operacions de cataractes i transformar la vida de desenes de persones. Gràcies en nom de totes elles.

Com i quan vas conèixer la Fundació Ulls del món? Què va ser el que més et va interessar de la seva feina?

Javier Mendicute: Em perdo en el temps, però vaig conèixer la Fundació fa més de 15 anys, a través de companys de l’Hospital Universitari Donostia que hi estaven implicats, col·laborant sobre el terreny en diferents destinacions.

María Gessa: La vaig conèixer fa aproximadament un any, a través de Miranza i de Borja Corcóstegui. El que més em va interessar i em va cridar l’atenció és la seva eficàcia, que ens permetia sentir-nos útils, malgrat estar en un quiròfan llunyà, per poder ajudar amb un petit esforç.

Què et semblen els projectes que desenvolupa Ulls del món en alguns dels territoris més vulnerables? Com valores les iniciatives que implementa adreçades a la formació i creació de capacitats entre els professionals locals?

Javier Mendicute: La tasca en aquests territoris vulnerables i, a vegades, poc accessibles per la situació política i econòmica en la qual es troben, és de mèrit. Resoldre problemes de visió en situacions de precarietat és sempre imprescindible. Però, tal vegada, valoro més la formació i l’intent de crear capacitats entre els professionals locals perquè la tasca desenvolupada no sigui un fet puntual; l’èxit és poder donar continuïtat a l’assistència facilitada. I el més difícil, intentar mantenir aquests professionals formats en el seu entorn, farà que desenvolupin la seva tasca a llarg termini: sembrar per al seu futur!

María Gessa: Em tenen captivada. Hi ha molt per ajudar, però no només amb professionals que vagin des d’Europa a operar amb efecte a curt termini, sinó encara més important la tasca a mitjà i llarg termini en la formació en salut visual, en prevenció i en resolució de problemes de visió. Donar-los eines i coneixements, sempre amb el suport que necessiten, per tal que puguin resoldre de forma òptima els problemes relacionats amb la visió i la salut visual.

Creus que és possible assolir un món sense ceguesa evitable? Quins són els reptes a què s’enfronta el col·lectiu oftalmològic per contribuir al Dret Universal a la Visió?

Javier Mendicute: Soc de naturalesa optimista, però no en aquest punt concret. M’interessen els escenaris mundials en relació amb la fi de la ceguesa evitable al món. Som 240.00 oftalmòlegs, però el 80% ens concentrem en tan sols 13 països. I, a més, en els països en desenvolupament, els pocs oftalmòlegs que hi ha es concentren en àrees urbanes. Molta feina per fer. Sempre són necessàries iniciatives com les que desenvolupa Ulls del món.

María Gessa: Sens dubte és possible un món sense ceguesa evitable. Per exemple, una cosa tan rutinària com una cirurgia de cataractes en un país com Espanya, del primer món, suposa la diferència entre poder subsistir o no en un país subdesenvolupat. Els reptes als quals ens enfrontem són molts: com ajudar a l’accés a l’atenció oftalmològica de tots els habitants (en aquests països no és fàcil, atès que molts viuen a centenars de quilòmetres de distància, que, a vegades, han de fer a peu perquè no tenen ni mitjans econòmics per poder anar en un altre transport), conscienciar les autoritats locals de la necessitat de l’atenció mèdica, promoure la salut visual, amb activitats i prevenció, la formació d’especialistes locals perquè, en un futur, puguin ser ells qui resolguin de forma eficaç el problemes i malalties oculars que es presenten i, per descomptat, les expedicions de cirurgia mèdica d’alta complexitat, o facilitar-ne l’accés en el nostre país.

Com valores els resultats assolits per Ulls del món gràcies a la teva participació en el projecte Quiròfan Solidari – Les Ales de Miranza? Amb quin missatge animaries altres col·legues a prendre part en aquesta iniciativa?

Javier Mendicute: La presa de consciència dels professionals sanitaris és un punt de partida. Ulls del món treballa també en aquesta tasca. El Projecte Quiròfan Solidari pot ser de gran calada i disseminar-se per molts centres. Siguem conscients que una, per nosaltres, petita aportació pot acabar amb la ceguesa evitable en alguns entorns i que aquesta recuperació té també implicacions socials: recuperació de persones, en edat laboral, per a activitats productives que milloraran el seu entorn social, recuperació dels ancians que no necessitaran suport familiar per a la seva vida quotidiana.

María Gessa: La valoro molt, em fa il·lusió cada vegada que veig el cartell de les ales solidàries amb l’efecte papallona ja que, per molt poc de la meva vida, puc ajudar i impactar de veritat en la vida d’altres persones. És una gran sort poder contribuir en una organització impecable com és Ulls del món.

Amb quines tres paraules definiries la Fundació Ulls del món?

Javier Mendicute: Solidaritat, visió, esperança.

María Gessa: Solidaritat, eficàcia, precisió..