El Dr. Bacin acaba de tornar de Mali. Amb 67 anys, aquesta és la tercera vegada que es desplaça a l’Institut Oftalmològic per a l’Àfrica Tropical (IOTA) en el marc de les activitats formatives que la Fundació té en marxa des de l’any 2008 i que formen part del projecte de millora de la salut ocular a Mali.

Aquesta comissió formativa es va haver d’endarrerir després de l’alçament militar al país i el conflicte bèl·lic que va condicionar el desenvolupament del projecte, però, malgrat tot, Ulls del món i el Dr. Bacin segueixen apostant per la subespecialització en retina dels oftalmòlegs i residents de l’IOTA.

Per què col·labora en les activitats de formació que du a terme la Fundació Ulls del món?

Col·laboro amb Ulls del món perquè és una organització compromesa, eficaç i generosa. Té un esperit obert que inclou la col·laboració de personal francès.

En quina situació es troba l’oftalmologia, i més en concret, la subespecialitat de retina a Mali?

Jo només puc parlar del que he vist a l’IOTA. Des del 2010, he pogut constatar una millora constant de l’atenció de les malalties de la retina, tant pel que fa al diagnòstic com pel tractament mèdic i quirúrgic. L’IOTA disposa d’un bon quiròfan, fins i tot disposa de possibilitats que no són encara utilitzades per manca de formació pràctica.

Cada vegada més els casos són tractats localment amb èxit, sense necessitat d’evacuacions sanitàries de pacients costoses i complicades. A aquest ritme, les perspectives de futur per al tractament d’aquestes malalties que condueixen a la ceguesa, semblen molt favorables.

En quina mesura s’està contribuint des d’Ulls del món al progrés de la lluita contra les patologies de retina a Mali?

Ulls del món, al meu parer, ha contribuït de manera molt notable a l’evolució de la retinologia a Mali. Gràcies a la Fundació, s’han impartit sessions de teleformació per videoconferència entre el Centre Hospitalari Universitari de Clermont-Férrand France i l’IOTA de Bamako. Ulls del món també ha finançat comissions de formacions teòriques i pràctiques adreçades a col·legues de Mali i realitzades per especialistes francesos. Així mateix, ha finançat una formació en retina completa a Espanya i a Itàlia al Dr. Guindo.

El 2013, Ulls del món ha fet una nova donació d’equipament i material molt generosa a l’IOTA. Aquesta donació constitueix un pas decisiu i remarcable en l’atenció de patologies de la retina, no només a Mali, sinó també, sens dubte, a la major part dels països africans veïns.

Com valora la seva experiència com a docent a Bamako?

Per a mi, l’IOTA és l’espai on jo realitzo de la manera més eficaç la meva vocació de docent. Aquest institut és un lloc de formació de nombrosos oftalmòlegs de l’Oest d’Àfrica i magrebins.

Les meves classes són sempre escoltades amb atenció i seguides amb moltes preguntes. A cada comissió retrobo els membres de l’equip i els estudiants i puc apreciar els seus progressos i guiar-los cap a la seva autonomia.

Com veu el país actualment? Quin creu que és el seu futur?

Desitjo, molt sincerament, que Mali conegui de nou la pau i la tolerància religiosa. Mali és un país molt bonic que està en desenvolupament. La pau i la tolerància haurien de permetre oferir als seus ciutadans el millor progrés i felicitat possible.