Com vas conèixer Ulls del Món?

A través d’una trobada casual amb la cap de programes d’Ulls del Món, Viviana Ferradás.

Per quina raó vas decidir col·laborar amb nosaltres?

Crec que existeix més d’una raó, entre les personals, perquè desitjo contribuir a que l’ajuda que solidàriament dona Ulls del Món realment beneficiï a la població més necessitada del meu país.

Ja des de dins, com valores la feina que desenvolupa la Fundació?

Ulls del Món està contribuint de manera bastant efectiva a resoldre els problemes de salut oftalmològica en una de les poblacions més pobres de Bolívia, com és El Alto. Tot i que les circumstàncies socials i polítiques són particularment difícils, confio en que és possible ampliar de manera gradual les accions en benefici d’altres poblacions del país, especialment de l’àmbit rural, que presenten severes deficiències en l’accés als serveis de salut.

Gràcies a Ulls del Món, gairebé 300 persones han recuperat la visió a El Alto, des de que, l’any 2003, es va posar en marxa el programa Ulls de Bolívia. ¿Com es dóna a conèixer a la població l’arribada d’una expedició?

Utilitzem tres mitjans per a la difusió de les campanyes:

La Xarxa de Salut de El Alto: s’avancen les dates de realització de les campanyes al personal dels diferents centres de salut primària, de manera que ells, en les seves consultes regulars, van informant a la població. També contactem amb les ‘dirigencias vecinales’ i les organitzacions gremials per instar-los a participar.

Els mitjans de comunicació: especialment emissores de ràdio, que retransmeten en l’idioma aymara, a les quals hi anem per convocar a la gent que possiblement necessita atenció oftalmològica.

Repartiment en bústies: personal d’Ulls del Món recorre totes les zones de El Alto distribuint fulletons porta a porta i explicant als veïns les característiques de les campanyes, el tipus d’atenció que se’ls donarà, qui i a on atendrà els pacients, quants dies durarà la campanya, etc.

En una comissió mèdica que dura 10 dies, es realitzen una mitja de 630 consultes i 50 intervencions, però les peticions d’assistència són sempre moltíssimes. ¿Quin criteri es segueix per seleccionar a les persones que seran ateses?

Durant les campanyes, es prioritza l’atenció a persones d’escassos recursos, que són seleccionades per l’equip de treball social de l’Hospital Boliviano Holandés en base a criteris de condició socio-econòmica i familiar.

A més de les comissions quirúrgiques a El Alto, el projecte Ulls de Bolívia, desenvolupa també un programa de formació a l’Hospital de La Paz. ¿En quina mesura creus que aquesta acció contribueix a millorar el nivell de qualitat de l’assistència oftalmològica a Bolívia?

El treball que desenvolupem a l’Institut Nacional d’Oftalmologia, contribueix a millorar la qualitat de l’assistència oftalmològica, com a mínim, en dos aspectes. En primer lloc, permet als oftalmòlegs locals conèixer noves tècniques, productes i procediments oftalmològics que poden aplicar-se en la solució dels diferents problemes de salut ocular que afecten a la població. D’altra banda, l’intercanvi amb els voluntaris d’Ulls del Món, sensibilitza als oftalmòlegs bolivians en el treball solidari amb poblacions en condicions de desavantatge.