Un any més, Ulls del món ha renovat aquest juliol el conveni anual que té amb l’empresa General Optica, un acord signat l’any 2003 i que permet a les dues entitats seguir col·laborant per tal de millorar la qualitat de vida de milers de persones amb deficiències visuals als països més pobres del món. Fundada el 1955, General Optica és referent del sector òptic espanyol, amb més de 5 milions de clients i uns 190 centres a Espanya i Portugal. Aprofitem aquesta ocasió per parlar amb el seu director de Màrqueting, José Martínez Abella.

Quan i com neix la relació entre General Optica i Ulls del món?

Va néixer fa ja sis anys. Era un moment en què a General Optica es va prendre consciència de la nostra responsabilitat social corporativa i un  partner com la Fundació Ulls del món era la millor opció per començar a construir aquest fonament que la societat demana a tota empresa líder. A més a més, la Fundació és molt present tant a Espanya com a Portugal, cobrint així els dos països on la nostra cadena d’òptiques opera. Des d’aleshores, la relació no ha fet més que créixer, essent cada any més fructífera per a ambdues parts.

De quina forma es concreta la col·laboració entre les dues entitats?

El gruix de la col·laboració és una aportació econòmica anual de General Optica a la Fundació per al desenvolupament dels seus diferents projectes. També fem de canal de contacte entre aquells empleats de General Optica amb inquietuds solidàries a fi que puguin fer aportacions econòmiques o del seu temps vers la Fundació.

Una de les principals iniciatives realitzades és la donació d’equipaments per al taller d’òptica d’Inhambane, a Moçambic. Quina valoració feu de la posada en marxa d’aquesta instal·lació?

Efectivament, aquesta és la tercera gran via en què es concreta la nostra col·laboració. Per a nosaltres és una gran satisfacció saber que hi podem aportar aquests equips que podran tenir cura de molts més ulls encara.

La implicació dels treballadors de l’empresa és també un dels punts forts de la relació. Esteu satisfets amb la resposta obtinguda?

Sí, molt i per dues raons: en primer lloc perquè la satisfacció dels treballadors que s’hi han implicat és tan gran que això ens anima a  seguir servint de pont entre ells i la Fundació. En segon lloc, perquè General Optica es converteix per a ells en una empresa que els cobreix les necessitats més diverses (carrera professional, formació, pràctica abundant i variada, solidaritat, etc).

Què aporta la Fundació a General Optica des del punt de vista de responsabilitat social de l’empresa?

Ens proporciona l’oportunitat de donar un servei al món en què vivim per tal que sigui una mica menys injust i ens permet arribar a extrems on nosaltres sols mai no arribaríem.

Com creieu que ha d’evolucionar la col·laboració amb Ulls del món de cara al futur?

És una col·laboració que de forma natural hauria d’anar a més perquè la missió de la Fundació Ulls del món encaixa perfectament amb els nostres valors. Nosaltres ens dediquem a vetllar per la salut visual dels nostres clients i, a través de Ulls del món, podem arribar a moltes persones que pel fet de viure a països allunyats i per la seva precarietat econòmica mai no els podríem atendre directament.