Tapuwa Gundana, nascuda a Maputo (Moçambic), està realitzant la residència mèdica especialitzada en oftalmologia a l’Hospital Central de Maputo. Seguint amb el compromís d’Ulls del món de formar professionals locals, la Dra. Gundana ha realitzat un stage de quatre mesos a l’Institut de Microcirurgia Ocular (IMO), gràcies a la implicació de l’Institut i als seus professionals y al finançament de la Fundació Gulbenkian. En concret, en àrees assistencials del centre, tant de consulta mèdica com també en proves complementàries i quiròfan. Un cop completada la seva estada, la doctora ha tornat a Moçambic amb el propòsit de finalitzar la seva formació i, d’aquesta manera, poder convertir-se en oftalmòloga.

Per què vas decidir especialitzar-te en oftalmologia? Quins són els teus objectius i reptes professionals?

Perquè durant el sisè any de formació em vaig quedar commoguda en veure la satisfacció dels pacients després de recuperar la visió en el postoperatori de cataractes. A més, com m’agrada ajudar les persones, vaig veure en aquesta especialitat l’oportunitat de poder contribuir amb el meu interès i dedicació.

El meu principal objectiu és proveir de cures de salut ocular que siguin bàsiques a la població en general, especialment a aquella més vulnerable. I, professionalment, pretenc convertir-me en una oftalmòloga competent que aconsegueix donar el millor de si mateixa amb qualitat.

Tapuwa Gundana amb l'equip de quiròfanAmb quines dificultats t’enfrontes a Moçambic com a futura professional? Sents que el lloc en el qual vas néixer ha limitat les teves aspiracions professionals?

Com a futura professional, al meu país m’enfronto amb la manca d’equips en hospitals públics, de medicaments i també de bons instruments quirúrgics. Per continuar la meva formació, em trobo amb la manca de professionals qualificats que puguin oferir-me una subespecialitat.

D’altra banda, el lloc on vaig néixer no ha limitat les meves aspiracions professionals, ja que tot i la impossibilitat de realitzar una subespecialitat allà, sí que he tingut oportunitats per sortir del país per tal de poder especialitzar-me.

Quins són els principals problemes oftalmològics a Moçambic i com és l’accés de les persones a la salut ocular? Quines barreres s’han de superar?

Considero que els principals problemes oftalmològics a Moçambic són la manca d’especialistes en oftalmologia i, per tant, l’existència d’hospitals rurals sense oftalmòlegs; la manca de medicaments antiglaucomatosos als hospitals públics i la manca de bons instruments quirúrgics. També la dificultat d’accés de persones a la salut ocular i el dèficit causat per la manca d’oftalmòlegs, ja que els pocs professionals que hi ha estan concentrats a les capitals de ciutats.

Les barreres a superar són augmentar l’escàs nombre d’oftalmòlegs per aconseguir abastar la majoria de la població resident en zones recòndites, començar a pensar en subespecialitats i també equipar els hospitals centrals i rurals per al desenvolupament d’activitats oftalmològiques.

Consideres que a Moçambic no es promou la reflexió i la presa de consciència al voltant de les necessitats de salut ocular?

El que passa a Moçambic és que hi ha moltes àrees de salut amb mancances informatives, així com també amb mancances de fons. El que s’ha de fer és seguir dialogant i demostrar que l’oftalmologia és tan important com les altres àrees. Per aquest motiu, per exemple, s’han d’ensenyar els números de pacients atesos i operats anualment en els serveis d’oftalmologia.

Què creus que es pot fer per millorar l’atenció oftalmològica a Moçambic?

Primer demostrar amb dades reals l’impacte de les malalties oftalmològiques relacionades amb la vellesa que la majoria de persones pateixen al país. A més, s’ha de tenir en compte que si es detecten altres malalties de manera precoç, es podria evitar la ceguesa i l’absentisme laboral. Així mateix, s’hauria d’evidenciar la necessitat de disposar de més recursos destinats a oftalmologia, tant humans com físics, i també d’equipar les unitats sanitàries.

Amb aquestes mesures, es cridarà l’atenció del govern sobre la necessitat d’invertir més en aquesta especialitat mèdica i, així, poder millorar la qualitat de l’atenció de les poblacions més vulnerables.

Com definiries la situació de les dones al teu país?

La situació de la dona a Moçambic ha millorat bastant. Avui dia ha augmentat el nombre de dones emprenedores, cadascuna al seu nivell. De fet, en general, el nombre de dones ocupant llocs de lideratge i àrees professionals concorregudes principalment per homes ha augmentat aquests darrers anys.

Quins creus que són les principals barreres que impedeixen a les dones accedir a l’atenció ocular? Quines solucions proposes per revertir aquesta situació?

Una de les principals barreres que impedeixen a les dones accedir a salut ocular són les relacionades amb la distància entre les unitats sanitàries i els seus habitatges, la qual cosa és molt freqüent a zones rurals. En relació també a les dones procedents d’aquestes àrees, destaca també la manca de coneixement de cures d’algunes malalties oculars.

Per millorar aquest escenari proposo la realització de xerrades en barris i de campanyes de conscienciació, a més de continuar desplaçant metges, diverses vegades al mes, cap a zones rurals per satisfer les necessitats d’aquelles poblacions que no poden desplaçar-se perquè no disposen dels recursos econòmics necessaris.

A nivell professional i personal, què representa per a tu la possibilitat de continuar la teva formació a l’Estat espanyol? Quins coneixements tenies previst ampliar? Quins aspectes d’aquesta formació et semblen més notables?

Per a mi representa la certesa de poder comptar amb una formació de qualitat que, al seu torn, em permet abordar un enfocament diferent pel que fa al tractament de les malalties oculars.

Amb aquesta formació, pretenc ampliar la pràctica realitzada en laboratori i consolidar els coneixements teòrics adquirits fins al moment. I els aspectes més notables a destacar són la possibilitat de realitzar pràctiques al laboratori, així com també l’observació de tècniques i dels més avançats procediments de diagnòstic en oftalmologia.

Un cop finalitzada l’estada, com consideres que podries aplicar i adaptar el que has après a Moçambic?

Podré oferir un diagnòstic i un tractament de millor qualitat i més especialitzat de les malalties oculars més comunes a Moçambic, d’acord a les necessitats dels pacients.

Finalment, com valores el suport de la Fundació Ulls del món? I quines tres paraules creus que defineixen la Fundació?

Valoro el suport de la Fundació a la meva formació de forma positiva en oferir-me l’oportunitat de realitzar una estada en un dels millors centres oftalmològics d’Espanya i d’Europa. Amb això, he tingut la possibilitat de perfeccionar els meus coneixements i habilitats quirúrgiques, així com també de conèixer les tècniques de diagnòstic i tractament més avançats per millorar l’atenció de pacients amb necessitats oftalmològiques.

Les tres paraules amb les quals defineixo Ulls del món són visió, formació i humanització.