revisió ocular a pacients als campaments

Entre el passat 19 de març i el 2 d’abril va tenir lloc una comissió quirúrgica d’Ulls del Sàhara. Un grup d’experts es va desplaçar al campament de refugiats sahrauís per realitzar diferents intervencions quirúrgiques oculars i consultes especialitzades. Les intervencions es van dur a terme a l’Hospital Nacional de Rabuni i les consultes van ser realitzades als centres d’oftalmologia de les wilayas, situats als hospitals regionals.

L’equip estava format per 3 oftalmòlegs, 1 anestesista, 3 infermeres i 1 tècnic d’electromedicina; i tenia el suport de l’equip local, tècnics d’optometria locals i infermers de l’àrea quirúrgica. Van realitzar un total de 186 intervencions –més del 90% de cataractes- i 695 consultes. Entre les persones operades hi havia dos menors de 6 i 7 anys que tenien cataractes congènites en tots dos ulls i que, gràcies a la tasca d’Ulls del Sàhara, van poder recuperar la visió.

Durant els 15 dies que va durar aquesta comissió, els experts que van participar en ella van seguir diàriament la mateixa dinàmica de treball: als matins, realitzaven les consultes en les wilayas. A la tarda, els pacients que anaven a ser intervinguts l’endemà eren traslladats a l’Hospital Nacional de Rabuni per realitzar-se les proves prèvies a la intervenció. L’endemà, aquests eren intervinguts i rebien l’alta metgessa un dia després, si tot era correcte. Als recentment operats se’ls lliurava una borsa amb un equip de cura (fulla amb instruccions en àrab, medicació per a un mes, gases i ulleres de sol), a més de portar-se amb si la cartilla oftalmològica en la qual constava el seu historial mèdic, el diagnòstic i el resultat d’aquesta intervenció.

Durant el mes de maig els 186 pacients intervinguts quirúrgicament van ser sotmesos a una revisió ocular per comprovar l’agudesa visual posterior a la intervenció, llevar-los els punts i, en cas necessari, fer-los unes ulleres.

Aquesta comissió quirúrgica va ser la primera de les previstes per la Fundació en el marc del projecte Ulls del Sàhara 2016, que compta amb el suport de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID).