missao operaçoes vilankulo

EPC Mussengue, Distrito de Mabote 1

Ulls del món a Moçambic ha desenvolupat durant aquest trimestre dues activitats per lluitar contra la ceguesa evitable, una a un hospital i l’altra a una escola.

Així, del 4 al 9 de maig l’Hospital Rural de Vilankulo ha sigut l’escenari d’una acció per operar de cataractes pacients a qui s’havia identificat prèviament. Va ser el mes abans durant sis dies a través de consultes preliminars. La majoria dels operats ha estat gent d’edat avançada de la pròpia Vilankulo o d’altres zones de la província d’Inhambane, amb el que els ha suposat desplaçar-se. En total fins a 54 persones han rebut tractament de l’equip de la Fundació.

Les intervencions han anat a càrrec del Dr. Hong, qui també ha format una infermera tècnica sobre anestèsia ocular. Aquesta formació del doctor ha permès aportar coneixement pel futur a una persona local i poder invertir tot el temps del doctor a les cirurgies.

L’acció a Vilankulo ha estat la segona campanya a aquest hospital des del 2014 i la primera d’aquest any, ja que es preveu repetir-la.

D’altra banda, el 27 i 28 de maig s’han desenvolupat, en coordinació amb el Ponto Focal Provincial da Saúde Escolar, unes sessions de consulta mèdica i una campanya de sensibilització per a alumnes i professors de l’escola EPC Mussengue, del districte de Mabote.

A meitats del mes de març es va fer una preselecció d’alumnes amb problemes visuals i es va formar als professors per fer servir un taula d’agudesa visual. D’aquesta manera es va poder identificar quins problemes tenien.

El següent pas ha sigut que al mes de maig els doctors han revisat els alumnes que patien problemes oculars per proporcionar-los el tractament més adequat. Un total de 52 alumnes i 27 professors han rebut l’assistència mèdica, que ha solucionat problemes tan diversos com conjuntivitis, ceguesa nocturna o errors de refracció, entre d’altres.

L’equip local d’Ulls del món ha tingut el suport del professorat i la direcció del centre, que s’han encarregat de lliurar les receptes i els medicaments als pares o tutors dels alumnes que no estaven acompanyats. Després se n’ha fet el seguiment per assegurar-se que tot seguia el procediment correcte.

Aquesta ha estat la primera acció de la Fundació a aquest centre i ha comptat amb el suport de les institucions provincials i del districte.

Ulls de Moçambic rep el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.