Ulls del Món ha hagut de suspendre i aplaçar, per recomanació de les instàncies de seguretat internacionals, la comissió mèdica que estava previst que es desplacés a la franja de Gaza, Palestina, entre els dies 6 i 10 de novembre.

 Els oftalmòlegs Ernesto Basauri i David H. Verity tenien programades sessions de formació, teòrica i pràctica, dels professionals sanitaris de l’European Gaza Hospital i de l’Hospital Nasser en les subespecialitats d’òrbita i retina, les quals han estat aplaçades fins que la situació de conflicte bèlic a la zona ho permeti.

 Les accions de cooperació al desenvolupament oftalmològic prevista s’emmarquen en el programa Ulls de Gaza que, des de l’any 2002, té en funcionament la Fundació però que, al llarg d’aquests anys i, molt especialment, darrerament té molt limitades les seves activitats.