Metge atén consulta oftalmològicaMalgrat la pandèmia, i gràcies als equips de protecció, Ulls del món ha pogut seguir mantenint l’atenció òptica als campaments de població sahrauí refugiada. Optometristes i auxiliars d’òptica han anat passant consulta amb normalitat a les diferents wilaies.

Una altra activitat de la Fundació ha estat la participació en el viatge organitzat pel Ministeri de Salut a l’Hospital de Tifariti, als territoris alliberats, per revisar les seves instal·lacions i equips sanitaris.

En aquesta visita, el responsable del Departament d’Oftalmologia, Hamudi Mojtar, va acompanyar la Ministra de Salut i els responsables d’altres departaments mèdics per veure les noves instal·lacions de l’hospital i també passar consulta a la població que viu als territoris alliberats. Com en principi està previst que aquesta activitat es repeteixi mensualment, Mojtar tornarà a l’hospital per acabar d’instal·lar els equips necessaris i dotar el centre de material i ulleres per poder donar una assistència més completa i de manera més contínua.Revisió ocular

El projecte Ulls del Sàhara compta amb el suport de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) i la Fundació Caja Navarra per a l’any 2020.