Després de la inauguració a l’agost de 2021 de la primera casa d’acollida a la wilaia de Bechar, destinada únicament a persones amb patologies oftalmològiques derivades des dels campaments de població refugiada, al maig s’ha fet un pas més facilitant també el seu transport. Ulls del món ha arribat a un acord amb la companyia d’autobusos de Tindouf per organitzar grups i desplaçar als pacients de forma gratuïta, ja que Bechar es troba a 800 km. De moment, ja s’han realitzat 2 viatges i 80 persones s’han beneficiat d’aquest nou servei.

 

L’objectiu de la casa d’acollida era poder atendre unes 15/20 persones cada mes, però aquesta previsió s’ha superat amb escreix i, des de gener, ja són 349 les persones que han rebut atenció (187 dones i 162 homes), de les quals 74 dones i 61 homes s’han sotmès a una cirurgia ocular.

A més de facilitar el desplaçament, Ulls del món també s’encarrega del manteniment de la casa i de totes les despeses de lloguer, subministraments, alimentació, personal… i participa en el procés de derivació i seguiment de pacients.

Una altra bona notícia que permet apropar la salut ocular a la població més vulnerable ha estat la posada en marxa de la consulta d’oftalmologia del nou hospital regional de Bojador. La Fundació s’ha encarregat de la dotació de tot l’equipament (làmpada de fenedura, projector, caixa i ulleres de prova, registres, fungibles-presbícia, mobiliari, material neteja…) i de donar suport a les persones que oferiran atenció ocular a la població sahrauí refugiada.

El projecte Ulls del Sàhara compta amb el finançament de l’Agencia Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID).