Videoconferència de capacitacó virtualL’inici de la pandèmia va provocar la suspensió de totes les activitats a Bolívia, inclosos els processos de formació.

Per poder donar continuïtat a les campanyes formatives sobre salut ocular, però a distància, Ulls del món ha adaptat les seves capacitacions als mitjans virtuals amb l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació. D’aquesta manera, i com a part del programa per millorar la salut ocular de la població del departament de Tarija, les primeres proves es van realitzar amb jornades en línia dirigides a:

  • la capacitació de docents per mesurar l’agudesa visual
  • la formació de dones promotores de salut ocular

Diferents grups van rebre primer tutorials per poder dur a terme videoconferències dedicades a la formació i on s’interactuava a temps real amb projecció de continguts, anàlisi de casos, resolució de dubtes i una prova final d’avaluació.

La capacitació de docents es va iniciar amb el professorat de la Unitat Educativa Eustaquio Méndez de Tarija. Es van impartir continguts sobre la cura dels ulls, els passos i la tècnica per mesurar l’agudesa visual i també coneixements sobre les patologies oculars prevalents.

En el cas de les promotores de salut ocular, es va contactar amb un grup de l’organització Mujeres en Acción de Bermejo per ser instruït en temes com l’anatomia de l’ull humà, la tècnica d’agudesa visual, malalties dels ulls i parpelles, higiene i cura d’emergències oculars.

L’èxit d’aquestes primeres trobades digitals assegura que des d’Ulls del món es continuarà enfortint el procés de capacitació virtual. Fins i tot als grups vulnerables que no comptin amb recursos econòmics se’ls facilitarà l’accés a internet.

Aquest sistema permet capacitacions més àgils i accessibles en temps i costos. A més, ajuden a crear una cultura d’aprenentatge i/o actualització en tecnologia, fet que motiva i millora la càrrega emocional del confinament.

També s’està estudiant replicar aquest procés virtual a les campanyes de sensibilització sobre la cura de la visió dirigides a estudiants, amb sessions que incloguin projecció de dibuixos i vídeos curts d’animació.