La Fundació Ulls del Món organitza del 4 al 16 de maig una comissió de revisió ocular infantil a la ciutat d’Inhambane, iniciativa de prevenció i sensibilització inclosa en el projecte Ulls de Moçambic 2007-2009 amb l’objectiu de millorar la salut visual de la població infantil de la zona. Es tracta de la primera comissió pediàtrica que s’envia al país africà i forma part d’una experiència pilot que es realitza en primer lloc a Inhambane i al districte de Jangamo, per estendre’s posteriorment a la resta de districtes de la província.

La iniciativa consisteix en revisar els nens i nenes de l’escola Primer de Maig, un centre integrat per 2.500 alumnes en els set cursos que formen l’educació primària, de tal manera que aquells que presenten problemes oftalmològics i òptics són derivats a l’Hospital Provincial d’Inhambane. La comissió va a càrrec d’un dels tres oftalmòlegs que integren la comissió mèdica que aquests dies està sobre el terreny, que està acompanyat per un tècnic d’oftalmologia local i per la tècnica d’Òptica de la Fundació, Sandra Barroso, que es troba a Moçambiç fent el seguiment del funcionament del taller d’òptica de l’Hospital Provincial d’Inhambane.

Aquesta activitat s’aprofita per formar els docents del centre escolar en salut ocular bàsica, de tal manera que puguin ser ells mateixos qui facin la detecció precoç i la selecció de casos dels infants amb problemes oculars. Així mateix, la Fundació distribueix optotips al centre educatiu per tal que des de les pròpies escoles es pugui controlar periòdicament l’agudesa visual dels alumnes.