L’abril, els assistents mèdics en oftalmologia (AMO) dels districtes de Douentza, Djenné, Mopti i Bankass de Mali es van mobilitzar durant set dies per visitar els campaments de població desplaçada per conflictes interns i realitzar consultes oftalmològiques. Es va examinar més de 600 persones, es van detectar un centenar de casos de cataractes (51 dones i 49 homes) i es van donar 62 ulleres graduades.

Aquestes campanyes d’assistència van estar acompanyades de sessions de formació teòrica i pràctica en atenció ocular primària per capacitar set directors tècnics de centre (DTC) dels centres de salut comunitaris.

Grup de dones amb l'ull tapat després de la cirurgia ocular

A més, Ulls del món va donar als centres de salut de referència 40 equips quirúrgics amb material i medicaments que, durant les comissions medicoquirúrgiques gratuïtes, van permetre operar 94 cataractes a Koro i 45 cataractes a Bankass. Durant aquest mes, també es van donar d’altres equips com una escala d’agudesa visual lluminosa, caixes per a cataractes, col·liris, fluoresceïna, cascos d’augments, escales d’agudesa visual o llanternes recarregables.

El maig, es van realitzar campanyes medicoquirúrgiques de cataractes i triquiasis als CSRéf de Bankass, Mopti i Bandariaga, on es va operar 71 pacients (37 dones). Per dur a terme les consultes oftalmològiques destinades a dones, nenes i nens desplaçats interns als districtes de Koro, Bankass, Djenné i Mopti, la Fundació va donar equips, medicaments, consumibles i materials de protecció COVID-19.