Ulls del món segueix en el seu objectiu de proveir atenció oftalmològica de qualitat a aquelles zones del món on les persones no tenen els recursos suficients per accedir-hi i curar, d’aquesta manera, la ceguera evitable. Un dels projectes en els quals està endinsada la Fundació és el d’eliminar el tracoma a Mali, concretament al districte de Bankass, a la regió de Mopti. El projecte s’emmarca en l’Aliança GET2020 per a l’Eliminació Mundial del Tracoma l’any 2020, en la qual Ulls del Món forma part.

El tracoma és una malaltia ocular que es transmet pel contacte directe amb persones infectades, sobretot en entorns familiars, i per mosques que es posen sobre els ulls. Quan una persona és infectada per la bactèria, a la seva parpella es forma un plec cap endins que provoca que les pestanyes rasquin amb el globus ocular. Això provoca cicatrius a la còrnia que poden originar opacitats irreversibles, amb la conseqüent discapacitat visual i, fins i tot, ceguera.

Ulls del món pretén posar fi a la injustícia existent als països menys desenvolupats, on la seva població està en risc de contraure aquesta malaltia i no tenen accessibilitat a l’atenció sanitària adient. Aproximadament 3 milions de persones requereixen cirurgia urgent per evitar caure en la ceguera, tanmateix, aquelles que la pateixen no tenen accés a una operació de parpella que té un cost mitjà de 86 dòlars i es pot realitzar de forma senzilla.

La malaltia provoca que les persones que la pateixen, majoritàriament gent que treballa en l’àmbit rural, es vegin impossibilitades a seguir amb les seves tasques i s’accentuï la seva marginació.

El projecte d’Ulls del món es focalitza en dos centres escolars del districte de Bankass, a la regió de Mopti. Es calcula que prop de 2.000 nenes i nens es beneficiaran de l’aplicació de l’estratègia SAFE, recomanada per l’Aliança GET2020. Aquesta té 4 eixos clau, els quals se centren en la cirurgia per al tracoma; l’aprovisionament de l’antibiòtic per eliminar la infecció ocular; la neteja facial i sobretot dels ulls per evitar la transmissió; la millora de l’entorn ambiental reforçant l’accés i qualitat de l’aigua potable.

En aquest sentit, l’aspecte innovador és el rol que ha adoptat la Fundació en referència als darrers dos eixos. Des de 2008, Ulls del món treballa a Mali en tasques com la formació de professionals en oftalmologia i l’aprovisionament d’antibiòtics. Ara, a través del projecte GET2020, s’han intensificat els esforços i s’ha entrat a cooperar en els camps de la neteja facial i la millora de l’entorn. La Fundació ha construït un pou en un dels centres escolars de Bankass, ha rehabilitat el ja existent en l’altre i ha millorat les latrines d’ambdues escoles. L’objectiu és assegurar l’accés dels i les menors a aigua potable per tal que puguin netejar-se la cara i els ulls i evitar així possibles infeccions.

Al marge d’això, Ulls del món també pretén, juntament amb les autoritats sanitàries de Mali, organitzar campanyes a les escoles per identificar estudiants amb tracoma i derivar-los a cirurgia; proveir antibiòtics a aquells i aquelles alumnes que pateixin tracoma actiu; realitzar xerrades per sensibilitzar la població local sobre tracoma i l’accés equitatiu a la salut ocular; formar en nivells bàsics al professorat de Bankass per poder actuar degudament davant casos de tracoma.

Aquest projecte es podrà dur a terme gràcies al suport de la Fundació Probitas.