Donació d'una motocicleta al Centre de Salut de Referència de KorDurant el mes de febrer, l’equip d’Ulls del món a la regió de Mopti (Mali) ha implementat les següents activitats dirigides a millorar l’accessibilitat de la població maliana a la salut ocular:

  • Capacitació sobre equitat de gènere adreçada al personal local. Es van compartir exemples d’estereotips de gènere i el seu impacte sobre la societat i la salut, i es van plantejar iniciatives dirigides a combatre les barreres que impedeixen l’accés de les dones i les nenes a l’atenció oftalmològica.
  • Campanya de detecció de defectes refractius en 27 escoles d’educació bàsica en els districtes de Bankass i Djenné. La Fundació va donar 99 lents correctives a 44 estudiants del Centre d’Animació Pedagògica (CAP) de Djenné, a 17 estudiants del CAP de Bandiagara, 17 del CAP de Koro, 5 estudiants del CAP de Mopti i 16 del CAP de Bankass.
  • Seguiment postoperatori dels pacients operats durant les comissions de novembre als centres de referència de salut de Koro (5 homes i 5 dones) i el districte de Bandiagara (12 homes i 14 dones).
  • Cursos de capacitació pràctica dels directors tècnics dels centres de salut comunitària, d’una setmana de durada, als districtes de Djenné i Koro. Entre altres temes, es va tractar com millorar la consulta de primer nivell per tal de permetre una bona referència dels pacients cap als nivells superiors d’atenció ocular.
  • Donació d’una motocicleta al Centre de Salut de Referència de Koro. Un vehicle que utilitzarà l’assistent mèdic en oftalmologia per poder arribar a les poblacions de difícil accés de la zona, examinant a aquelles persones que no poden desplaçar-se fins al centre de salut, detectant els casos de cataractes i triquiasis per poder programar les intervencions de les comissions, i també per arribar fins a algunes escoles i detectar errors refractius.

El projecte Ulls de Mali compta amb el suport de la Fundació Kutxa i, al mes de febrer, ha comptat també amb la donació de diversos equips per part d’AZ Medical. Concretament als Centres de Referència de Bandiagara, Bankass, Djenné, Douentza, Koro i l’Hospital Sominé Dolo de Mopti.