Margarita Cabanás, Manel Forcadell, Miriam Egea i Inmaculada Fontanet composen la segona comissió de l’any 2005 que viatja a El Alto, Bolívia, per a atendre les necessitats oftalmològiques de la població sense recursos d’aquesta ciutat satèl·lit de La Paz.

 Els professionals sanitaris col·laboraran durant 15 dies amb el personal de l’Hospital Municial Boliviano Holandés en la consulta i intervenció quirúrgica dels pacients amb patologies oculars i deficiències visuals.

 També està previst que, durant la seva estada a El Alto, es duguin a terme algunes xerrades de prevenció ocular entre la població local.

 Ulls del Món aposta per continuar amb la seva tasca solidària de cooperació a Bolívia, malgrat la complexa situació política que travessa el país dificulti realitzar les activitats de cooperació de forma eficaç.