La primera comissió d’Ulls del Món d’aquest any 2006 es desplaçarà a Bolívia el proper mes de març.

 Manel Forcadell repeteix l’experiència de l’any passat a El Alto, juntament amb el també oftalmòleg Joan Solans Barri, l’infermera instrumentista Maria José Gombau i l’optometrista Mónica Pelaez.

 Aquesta comissió mèdicoquirúrgica treballarà a l’Hospital Municipal Boliviano Holandés entre els dies 3 i 19 de març amb l’objectiu d’atendre a les persones amb deficiències visuals que, atesos els seus escassos recursos econòmics, no poden accedir al sistema públic de sanitat Bolivià.

 A l’Hospital Municipal Boliviano Holandés col·laboraran amb l’equip de professionals locals i, molt especialment, amb l’oftalmòloga Dra. Maria Elva Dorado, cap del Servei d’Oftalmologia de l’Hospital.

 Està previst, així mateix, que la comissió mèdica, a banda de realitzar consultes i intervencions quirúrgiques, també dugui a terme xerrades de prevenció entre la comunitat local, en el marc de les quals s’informa a les mares de família sobre les mesures d’higiene ocular bàsica, les necessitats de revisió optomètrica entre els infants, etc.