En el marc del projecte de formació i dotació del Servei d’Oftalmologia de l’Hospital Central de Maputo, l’oftalmòleg basc, Andrés Müller-Thyssen i la instrumentista catalana, Lourdes Rebollo, tenen previst desplaçar-se, el proper mes de juliol, a Moçambic per tal d’impartir un curs en la tècnica de la facoemulsificació als oftalmòlegs i residents de l’Hospital Central de Maputo.

 El curs, que tindrà una durada estimada de 10 hores teòriques i 70 sessions pràctiques, se centrarà en l’ús de les tècniques quirúrgiques modernes de l’extracció de les cataractes i l’implant de lents intraoculars. A la vegada que aprofundirà en la utilització d’altres equipaments de consulta, tractament i diagnòstic com el Làser Yag i l’angiògraf.

 L’objectiu que pretén Ulls del Món amb aquesta formació és que el conjunt dels professionals de l’Hospital Central coneguin els fonaments teòrics i pràctics de la tècnica i estiguin entrenats en l’ús dels equipaments i l’instrumental quirúrgic necessari.

 Tant la Fundació Banc Sabadell com Millennium BIM (Banco Internacional de Moçambique), que comparteixen amb Ulls del Món el reconeixement de la transferència de saber com un valor que cal potenciar, patrocinen la realització d’aquest curs, bàsic per al desenvolupament sanitari d’un país, Moçambic, el cinquè més pobre del món.