Ulls del Món organitza els dies 3 i 4 de desembre un curs per videoconferència que permet formar els professionals bolivians de l’Institut Nacional d’Oftalmologia en la cirurgia del glaucoma. El curs, coordinat pel Dr. Ricardo Casaroli, secretari del Comitè Mèdic de la Fundació, es desenvolupa en dues sessions.

La primera d’elles, celebrada el dia 3, se centra en la tècnica no perforant i va a càrrec de la Dra. Elena Arrondo, de l’Institut de Micrcirugia Ocular de Barcelona (IMO). La segona sessió té lloc el dia 4, amb la Dra. Maribel Canut del Centre d’Oftalmologia Barraquer exposant els seus coneixements sobre el tractament quirúrgic per tancament angular.

Aquest curs tanca la tercera edició del Cybercampus Ulls del Món, que durant l’any ha permès organitzar tres cursos a distància. Els dos primers estaven centrats en la degeneració macular associada a l’edat i a la uveïtis. La iniciativa ha comptat amb el suport d’Alcon i Techno Trends.