patronat

El Patronat d’Ulls del Món va celebrar el 22 de juny la segona reunió ordinària, en la qual els seus membres van aprovar tant les activitats com els comptes anuals de l’exercici 2014 així com el Pla Estratègic 2015-2019.

Amb el nou Pla Estratègic Ulls del món inicia una nova etapa mirant més enllà i buscant definir una visió ampliada de l’organització. En aquest context, s’ha dut a terme un procés de reflexió, en el qual hi han participat els diversos òrgans de la Fundació, amb l’objectiu d’aconseguir donar resposta als principals dilemes i reptes amb els que es troba l’entitat actualment. Les conclusions d’aquest procés han servit de base per a l’elaboració d’aquest Pla estratègic 2015-2019.

El nou Pla dirigit principalment a la reducció de la ceguesa evitable i a aconseguir el creixement i major impacte de l’entitat, parteix de la validació del model propi d’intervenció d’Ulls del món sobre el  terreny amb la voluntat de millorar-ne la seva implementació; el replantejament de l’actual model de finançament; la voluntat d’invertir més en accions de comunicació per arribar a més persones; la revisió i adaptació de l’estructura d’Ulls del món al nou entorn i reptes, posant l’èmfasi en el paper del voluntariat i dels òrgans assessors; i l’exploració de possibles col·laboracions a través de nous partenariats.

Amb l’elaboració d’aquest Pla, Ulls del món vol disposar d’un instrument adequat al nou context.