El dia 30 de setembre es desplaçarà als campaments de refugiats sahrauís de Tindouf, la tercera comissió mèdica d’aquest any. Es tracta d’una comissió quirúrgica composada per les oftalmòlogues Teresa Noguer, Eulàlia Rusiñol i Olga Iturralde, l’anestesista David Singer, la instrumentista Montse Carol i els optometristes Rubén Darío Fernández i Maribel Espino.

 La logística d’aquesta comissió estarà a càrrec de la Irene Signorelli i supervisada per la tècnica del programa “Ulls del Sàhara”, Ilaria Ravai, que viatjarà una setmana abans a Tindouf per tal de preparar la comissió amb el responsable de l’oftalmologia als campaments.

 La previsió d’aquesta comissió es treballar amb els òptics locals la revisió dels equipaments de taller i consulta i impartir un curs de formació en estrabismes i altres deficiències visuals, consultar i intervenir els nens que pateixen patologies oculars i donar xerrades de prevenció de malalties oculars entre la població sahrauí, principalment mares de família.

 Aquesta comissió té com a marc d’actuació les activitats previstes en el projecte “Ulls del Sàhara” que compta amb una línia d’intervenció dedicada específicament a la oftalmologia pediàtrica.