El teatre és una forma d’entreteniment. Però per a Ulls del món, a més, és un instrument per donar a conèixer diferents aspectes que ajuden a millorar la salut ocular en alguns dels territoris més vulnerables del món.

Moçambic és un dels països on desenvolupem aquesta activitat de divulgació. En aquesta ocasió, es va fer una formació teatral a 10 dones de l’Associaçao Acomuza (Associació de Dones de la Comunitat de Zavala). El grup de teatre Xirifridjelo va ser l’encarregat de dur a terme l’aprenentatge, que va durar una setmana.

Durant les classes de teatre, es va ensenyar a representar com aniria el procés d’una campanya per detectar cirurgia de cataractes a una sèrie de pacients imaginaris amb uns suposats problemes oculars.

D’aquesta manera, el grup de dones rebia formació sobre higiene ocular, sobre contactes dels serveis oftalmològics per animar als pacients a anar als centres de salut de la zona i formació sobre la cirurgia de cataractes.

També es va treballar la discriminació de gènere, facilitant des del primer moment l’accés de les dones a les classes teatrals mentre algú altre tenia cura dels seus fills, i reforçant els conceptes d’empoderament de la dona mitjançant la sensibilització a la comunitat i un igual accés a l’educació, la terra, etc.

Amb aquesta nova activitat de la Fundació al districte de Zavala, cada cop que es programi una sessió de sensibilització durant les campanyes de cataractes o revisions a les escoles, l’Associaçao Acomouza podrà representar una obra de teatre per facilitar la comprensió a la comunitat d’una manera més lúdica.

El projecte Ulls de Moçambic compta amb el suport de l’Ajuntament de Castellbisbal, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament d’Astigarraga i la European Society of Cataract and Refractive Surgeons.